NAGRADA ZA NAJBOLJŠE INOVACIJE V LETU 2016

Na konferenci bomo podelili posebno nagrado za najboljše inovacije z javnih raziskovalnih organizacij v letu 2016. Poudarek tekmovanja je na predstavitvi poslovnih predlogov pred ocenjevalno komisijo, ki jo sestavljajo investitorji in strokovnjaki s področja komercializacije tehnologij. Člani komisije bodo ocenili tržni potencial predstavljenih inovativnih tehnologij in tehnologije z najvišjim tržnim potencialom nagradili z denarnimi nagradami v skupni višini 2000 EUR.
 
Prosimo, preberite javni razpis, objavljen na desni strani, shranite prijavni obrazec, ga izpolnite in ga do 1. septembra 2016 pošljite na naslov tehnologije@ijs.si.
 

OCENJEVALNA KOMISIJA

Člani ocenjevalne komisije so izbrani izmed predstavnikov regijskih skladov tveganega kapitala in strokovnjakov s področja prenosa tehnologij. Člani letošnje komisije so (v abecednem vrstnem redu):

  • Domen Bole, Tehnološki park Ljubljana, Slovenija
  • Uroš Glavan, DTK Murka, Slovenija
  • Borut Kolmanič, SmartCon, Slovenija
  • Vlado Miloševič, META Group, Slovenija/Italija
  • Jean-Pierre Nozieres, eVaderis, Francija
  • Tony Raven, Cambridge Enterprise Limited, University of Cambridge, VB
  • Henric Rhedin, School of Business, Economics and Law, University of Gothenburg, Švedska
  • Borut Rismal, Pasadena, Slovenija
     

OCENJEVALNI KRITERIJI

Člani ocenjevalne komisije bodo vsako prejeto prijavo ocenili na podlagi vnaprej določenih ocenjevalnih kriterijev (*):

Sklopi kriterijev Kriteriji (največ 10 točk vsak)
1. Skupno Stopnja do katere se projekt sklada s potrebami trga
Stanje IL projekta
2. Prednosti izdelka/uporabe Unikatne koristi
Bolje ustreza potrebam strank
Vrednost glede na ceno
3. Tržna privlačnost Velikost trga
Rast trga
Ugodni trendi
4. Konkurenčna situacija Stopnja vstopnih ovir
Raven
Proizvodne sinergije
5. Zrelost tehnologije Tehnološki razkorak
Kompleksnost
Tehnološka negotovost
6. Tveganje glede na dobiček Pričakovana dobičkonosnost (npr. NPV)
Dobiček (npr. NSD)
Doba povrnitve vlaganj
Gotovost ocenjenih prihodkov / dobička
Poceni in enostavna proizvodnja

(*) Vir: Jon Wulff Petersen, TTO A/S, Danska
 
Ocenjevanje prijavljenih projektov bo potekalo v dveh delih: ocena pisne prijave in ocena predstavitve na konferenci.
 

PRIPRAVLJALNA DELAVNICA

Organizirali bomo tudi posebno delavnico na temo priprave uspešne “pitch” predstavitve prijavljenih projektov.
 
V primeru, da bi se želeli udeležiti delavnice, nam to sporočite na naslov tehnologije@ijs.si.

ROK ZA PRIJAVO:
1. september 2016
NAGRADNI SKLAD:
2000 EUR
DOKUMENTACIJA:
Javni razpis .doc .pdf
Prijavni obrazec .doc .pdf
POMEMBNO OBVESTILO:
Vse informacije, razkrite tekom predstavitve prijavljenih tehnologij, veljajo za zaupne. Ta del konference tako velja za ne-javnega.