AFM ramanski spektrometer | Center za prenos tehnologij in inovacij na Institutu "Jožef Stefan"

IJS Oprema

ID: 9808

Ime: AFM ramanski spektrometer

Tip: Spektrometrija

Lastnik: Center odličnosti nanoznanosti in nanotehnologije (CO NIN)

Odsek: K1

Leto nabave: 2012

Področje KET: Nanotehnologija
Napredni materiali

Cena za uporabo (EUR/h): 60,00

Skrbnik opreme: Gašper Tavčar

E pošta skrbnika: Gasper.Tavcar@ijs.si

Način najema opreme: Storitev izvaja raziskovalec IJS

Nabavna vrednost (EUR): 461 877,00

Opis/namembnost : TERS (Tip enhanced Raman spectroscopy) imaging ramanski mikroskop – NT-MDT model »Integra Spectra for Material Science« omogoča sklopljene konfokalne ramanske in AFM meritve vzorcev velikosti 50x50 mm pri atomski ločljivosti in sicer »meritve v isti točki«. Na razpolago so laserske vzbujevalne linije 488, 632.8 in 785 nm. Meritve je mogoče izvajati v temperaturnem območju 3.4 K to 500 K in pri znižanem tlaku vse do visokega vakuuma pri 10-8 mbar.

Inventarna številka IJS:

The sidebar you added has no widgets. Please add some from theWidgets Page