Pomoč pri ustanavljanju novih podjetij | Center for Technology Transfer and Innovation


 

Na Centru za prenos tehnologij in inovacij raziskovalcem odsekov Instituta “Jožef Stefan” nudimo pomoč in nasvete pri ustanavljanju novih podjetij. V ta namen organiziramo brezplačne tedenske govorilne ure. Cilj, ki ga Center za prenos tehnologij in inovaci zasleduje pri dogovarjanju o formalnih obvezah med Institutom “Jožef Stefan” in podjetjem, je, da se novoustanovljenemu podjetju omogoči preboj na trg, sekundarni cilj pa je prihodek Instituta iz naslova licenčnine.

 
Za vzpodbujanje podjetništva med raziskovalci je izrednega pomena osveščanje o vseh vidikih, ki vplivajo na ustvarjanje priložnosti za tržni preboj inovacij. Stanje intelektualne lastnine in možnosti njene zaščite, vrednost izdelka za kupca in konkurenčne prednosti, stanje na trgu in nenazadnje pričakovana dobičkonosnost ter potencial rasti so le nekateri od pomembnih elementov, na katere moramo biti še posebej pozorni pri razvoju podjetniške ideje.

 
Pri ustanavljanju novih podjetij odsekom Instituta “Jožef Stefan” brezplačno nudimo:
 

  • brezplačne tedenske govorilne ure;
  • podporo pri zavarovanju intelektualne lastnine;
  • brezplačno podporo pri pripravi ustrezne dokumentacije in izvedbi postopkov na Institutu;
  • pomoč pri pripravi poslovnih načrtov za nova podjetja;
  • organiziramo raznovrstne izobraževalne delavnice in izbore inovacij z največjim gospodarskim potencialom v okviru mednarodne Konference za prenos tehnologij, kjer s priznanimi strokovnjaki (običajno iz vrst tveganega kapitala) ocenjujemo tržni potencial predlaganih tehnologij in spodbujamo raziskovalce k razmisleku o poslovnih priložnostih.

 
 

Pojmovnik

Spin-off je podjetje, ki nastane na podlagi intelektualne lastnine, razvite na univerzi/inštitutu, razvoj pa je bil financiran z javnimi sredstvi; podjetje je na podlagi vložka IL in/ali drugih kapitalskih vložkov v solastništvu univerze ali inštituta.
 
Spin-out je podjetje, ki nastane na podlagi intelektualne lastnine, razvite na univerzi/inštitutu, razvoj pa je bil financiran z javnimi sredstvi; univerza/inštitut daje podjetju licenco za IL; podjetje je v 100-odstotni lasti investitorjev, ki so/niso zaposleni na univerzi/inštitutu.
 
Start-up je podjetje, nastalo na podlagi ideje, katere nastanek ni povezan z javnimi sredstvi; lastniki podjetja niso zaposlitveno povezani z univerzo/inštitutom (so npr. študenti).