Trženje intelektualne lastnine | Center for Technology Transfer and Innovation


 

Med naše temeljne cilje štejemo povečanje pretoka znanja in tehnologij v domače in tuje gospodarstvo ter promocijo Instituta “Jožef Stefan” kot centra odličnosti za tehnološki napredek.

 
V ta namen za izumitelje na odsekih Instituta “Jožef Stefan” brezplačno izvajamo:
 

  • pripravo tehnoloških ponudb in povpraševanj;
  • aktivno trženje in iskanje poslovnih partnerjev s predstavitvijo tehnologij na znanstvenih in strokovnih konferencah, industrijskih sejmih, v tiskanih in drugih medijih;
  • pripravo licenčnih pogodb in ostalih dokumentov, povezanih s trženjem intelektualne lastnine;
  • licenciranje;
  • ustanavljanje spin-out podjetij.

 
Tehnologije Institua “Jožef Stefan”, ki so na voljo za licenciranje in/ali raziskovalno sodelovanje z industrijo ali drugimi raziskovalnimi inštituti, so na voljo tukaj.