RAZISKAVE IN INOVACIJE Z IN ZA EVROPO!

Dne 21. septembra 2016 bo v organizaciji Centra za prenos tehnologij in inovacij na Institutu »Jožef Stefan« ter v sodelovanju z Dnevom inovativnosti 2016, ki ga organizira Gospodarska zbornica Slovenije, potekala 9. Mednarodna konferenca o prenosu tehnologij. Na letošnji konferenci bodo obravnavane sledeče tematike:
  • Raziskave in inovacije v okviru Obzorja 2020
  • Kako se pripraviti na delovni program 2018-2020
  • Tematike, obravnavane v 2014-2015 in 2016-2017, ter kako pristopiti k zadnjemu obdobju
  • Evropske mreže in lobističen pristop k oblikovanju trga financiranja RTD

  • Raziskave in inovacije v drugih delovnih programih
  • Sinergije z drugimi programi

  • Raziskave in inovacije za Evropo
  • Odgovorne raziskave in inovacije (predstavitev koncepta, primeri dobrih praks, izkušnje)
  • Kako družbo/javnost vključiti v načrtovanje raziskav in inovacij?
  banner

 

NAGRADA ZA NAJBOLJŠE INOVACIJE V LETU 2016

Na konferenci bomo podelili posebno nagrado za najboljše inovacije z javnih raziskovalnih organizacij v letu 2016. Poudarek tekmovanja je na predstavitvi poslovnih predlogov pred ocenjevalno komisijo, ki jo sestavljajo investitorji in strokovnjaki s področja komercializacije tehnologij. Člani komisije bodo ocenili tržni potencial predstavljenih inovativnih tehnologij in tehnologije z najvišjim tržnim potencialom nagradili z denarnimi nagradami v skupni višini 2000 EUR!    Sodeluj

MEDNARODNI PARTNERSKI DOGODEK: R2B SESTANKI

V okviru konference bodo potekali vnaprej načrtovani R2B (Research-to-Business) sestanki, tekom katerih se bodo lahko predstavniki raziskovalnih organizacij in podjetij pogovorili o morebitnih razvojnih rešitvah, invencijah in komercialno zanimivih tehnologijah. Tovrstni sestanki predstavljajo izjemno priložnost za vzpostavitev bodočih raziskovalnih sodelovanj in poslovnih sinergij. Lansko leto se je partnerskega dogodka udeležilo več kot 50 raziskovalcev, predstavnikov podjetij in samostojnih podjetnikov.
Prijavi se tukaj!

 

CILJI ORGANIZACIJA LOKACIJA PROGRAM NAGRADE REGISTRACIJA

Establishing international development cooperation

On 16 September 2015, Center for Technology Transfer and Innovation at the Jožef Stefan Institute organizes the 8th International Technology Transfer Conference, in collaboration with the Innovation Day 2015, organized by the Chamber of Commerce and Industry of Slovenia.
Contact details
tehnologije@ijs.si +386 1 477 3224
E-mail: tehnologije@ijs.si Phone: +386 1 477 3224