10. ITTC KONFERENCA USPEŠNO ZAKLJUČENA

S podelitvijo nagrade za najboljšo inovacijo iz JRO v letu 2017 ter nagrade za najboljše SciChallenge plakate se je uspešno zaključila 10. mednarodna Konferenca o prenosu tehnologij, ki je potekala v organizaciji Centra za prenos tehnologij in inovacij na Institutu ''Jožef Stefan''. Nagrado v višini 2.500 EUR za najboljšo inovacijo sta prejela Luka Suhadolnik, univ. dipl. inž. metal. in mater. in prof. dr. Miran Čeh z ekipo z Odseka za nanostrukturne materiale na IJS, za njihovo rešitev »PurAir«. Na konferenci je bilo prisotnih več kot sto obiskovalcev, ki so med drugim prisluhnili odličnima govorcema: dr. Andreji Umek Venturini in g. Krystianu Gurbanu. Na konferenci je bilo izvedenih 60 dvostranskih sestankov med 45 podjetji in raziskovalci. V okviru projektov Scale(up)Alps in KETGATE je potekala tudi okrogla miza, ki jo je moderirala Larisa Vodeb iz OZS. Na okrogli mizi so predstavniki uspešnih, visokotehnoloških podjetij Simon Mandelj, GEM motors d.o.o., Andraž Logar, 3fs d.o.o. in Primož Cigler ProteusNet d.o.o., predstavili uspešne zgodbe o svojih podjetjih. V sklopu konference Vzgoja in izobraževanje v informacijski družbi 2017 smo sodelavci Centra za prenos tehnologij in inovacij na Institutu ''Jožef Stefan'' predstavili tudi dva članka: Projekt SciChallenge – spodbujanje znanosti med mladimi s pomočjo spletnih orodij, avtorjev Tomaža Lutmana in dr. Špele Stres ter Promoviranje STEM disciplin med mladimi, avtoric Urške Mrgole in dr. Špele Stres. Ob tej priložnosti se sodelavci CTT zahvaljujemo Odseku za inteligentne sisteme na Institutu "Jožef Stefan", glavnemu organizatorju multikonference Information Society 2017 ter celotnemu organizacijskemu odboru. Najlepša hvala tudi podpornim partnerjem 10. ITTC konference, ocenjevalni komisiji, sodelujočim tekmovalcem ter vsem vam obiskovalcem, ki ste s svojim obiskom podprli konferenco. NAJLEPŠA HVALA IN ISKRENE ČESTITKE! Sporočilo za javnost (PDF, 723KB) banner    

REGIONALNA DELAVNICA KETGATE

  V okviru konference ITTC je bila uspešno izvedena regionalna delavnica pod okriljem projekta Interreg Srednja Evropa KETGATE. Več kot 30 ljudi se je udeležilo predavanja Krystian Gurba, ki je predstavil poljski inovacijski ekosistem, predstavitve inovativnih idej na slovenskem raziskovalnem področju in okroglo mizo, kjer so udeleženci diskutirali, kako podpreti inovatorje na JRO-jih in kako ponuditi MSP-jem uporabo infrastrukture in ključnih tehnologij na JRO-jih. banner    

INOVACIJE - PASTI IN ZGODBE O USPEHU

Med 25. septembrom in 13. oktobrom 2017 bo v okviru multikonference Information Society 2017 v organizaciji Centra za prenos tehnologij in inovacij na Institutu »Jožef Stefan« potekala 10. Mednarodna konferenca o prenosu tehnologij. Na letošnji konferenci so bile obravnavane sledeče tematike:
  • Raziskave in inovacije za Evropo
  • Odgovorne raziskave in inovacije (predstavitev koncepta, primeri dobrih praks, izkušnje)
  • Kako družbo/javnost vključiti v načrtovanje raziskav in inovacij?
banner

 

NAGRADA ZA NAJBOLJŠE INOVACIJE V LETU 2017

Na konferenci bomo podelili posebno nagrado za najboljše inovacije z javnih raziskovalnih organizacij v letu 2017. Poudarek tekmovanja je na predstavitvi poslovnih predlogov pred ocenjevalno komisijo, ki jo sestavljajo investitorji in strokovnjaki s področja komercializacije tehnologij. Člani komisije bodo ocenili tržni potencial predstavljenih inovativnih tehnologij in tehnologije z najvišjim tržnim potencialom nagradili z denarnimi nagradami v skupni višini 2500 EUR! Sodeluj

MEDNARODNI PARTNERSKI DOGODEK: R2B SESTANKI

V okviru konference bodo potekali vnaprej načrtovani R2B (Research-to-Business) sestanki, tekom katerih se bodo lahko predstavniki raziskovalnih organizacij in podjetij pogovorili o morebitnih razvojnih rešitvah, invencijah in komercialno zanimivih tehnologijah. Tovrstni sestanki predstavljajo izjemno priložnost za vzpostavitev bodočih raziskovalnih sodelovanj in poslovnih sinergij. Lansko leto se je partnerskega dogodka udeležilo več kot 150 raziskovalcev, predstavnikov podjetij in samostojnih podjetnikov.
Prijavi se tukaj!

CILJI ORGANIZACIJA LOKACIJA PROGRAM NAGRADE REGISTRACIJA

Establishing international development cooperation

On 16 September 2015, Center for Technology Transfer and Innovation at the Jožef Stefan Institute organizes the 8th International Technology Transfer Conference, in collaboration with the Innovation Day 2015, organized by the Chamber of Commerce and Industry of Slovenia.
Contact details
tehnologije@ijs.si +386 1 477 3224
E-mail: tehnologije@ijs.si Phone: +386 1 477 3224