CILJI

Naš cilj je vzpodbuditi izmenjavo znanja med znanstveno sfero in gospodarstvom, z namenom okrepitve sodelovanja in prenosa inovacij iz raziskovalnih laboratorijev v gospodarsko izkoriščanje.

Na preteklih konferencah smo gostili več kot 2500 udeležencev, vključno z investitorji, izumitelji, raziskovalci, strokovnjaki za komercializacijo, ustanovitelji start-up podjetij, strokovnjaki za industrijski razvoj itd. Uspešno smo organizirali šest tekmovanj za izbor tehnologije z največjim tržnim potencialom, ki so služila kot odskočna deska za uspešna start-up podjetja in sklenitev licenčnih pogodb, rezultati pa se kažejo tudi v osvojenih 11 nagradah GZS za najboljše inovacije.

NAGRADA ZA NAJBOLJŠE INOVACIJE V LETU 2018

nagradaGlavni namen podelitve posebne nagrade za inovativnost je vzpodbuditi komercializacijo inventivnih/inovativnih tehnologij, razvitih na javnih raziskovalnih organizacijah, in promovirati sodelovanje med raziskovalnimi organizacijami in razvojnimi skupinami v gospodarstvu.

Med poglavitne cilje lahko uvrstimo tudi promocijo podjetniških možnosti in dobrih praks, ki so jih vzpostavile javne raziskovalne organizacije.

Raziskovalci za svoje tehnologije pripravljajo poslovne modele, ki jih bodo predstavili mednarodni ocenjevalni komisiji. Potrebovali bodo tudi podporo v obliki tržne pomoči in finančnih virov, ki jim bodo omogočili vstop na trg in ustanovitev start-up podjetja ali licenciranje tehnologije. Kaj naj storijo, da jim bo uspelo?

Na krilih uspeha na tekmovanju je v zadnjih sedmih letih vsaj enemu udeležencu letno uspelo ustanoviti svoje podjetje ali licencirati tehnologijo.

KLJUČNI DELEŽNIKI

Konference se bodo udeležili ključni deležniki – javne raziskovalne organizacije kot ponudniki znanja in tehnološki parki kot ponudniki infrastrukture, agencije, svetovalci, predstavniki kapitala (tvegani kapital, agencije, poslovni angeli), majhna in srednje velika podjetja, mednarodne korporacije, zasebni inovatorji itd.

CILJNO OBČINSTVO

Ciljno občinstvo predstavljajo raziskovalci, dodiplomski in podiplomski študentje s podjetniškimi ambicijami, uveljavljeni in bodoči podjetniki, izumitelji ter predstavniki vladnih ustanov in drugih organizacij političnega odločanja.