IJS Oprema

ID: 9731

Ime: Analizator ionov v tekočih kristalih

Tip: Fizikalno-kemijske analize

Lastnik: Institut "Jožef Stefan"

Odsek: F5

Leto nabave: 2002

Področje KET: Nanotehnologija
Napredni materiali

Cena za uporabo (EUR/h): 36.5

Skrbnik opreme: Igor Muševič

E pošta skrbnika: Igor.Musevic@ijs.si

Način najema opreme: Storitev izvaja raziskovalec IJS

Nabavna vrednost (EUR): 53056

Opis/namembnost :

Določitev fizikalno-kemijskih lastnosti tekočih kristalov


Inventarna številka IJS: 39555

The sidebar you added has no widgets. Please add some from theWidgets Page