Kaj je PATLIB Center?

Naziv “PATLIB” je skovanka besed “PATent” in “LIBrary” (knjižnica), kar pa ne pomeni da so vsi PATLIB Centri dejansko knjižnice. PATLIB IJS (Patlib ID: SI_3 / PATLIB CTT) je del mreže več kot 300 patentno-informacijskih središč, ki so regionalno razpršena po državah članicah Evropskega patentnega urada (EPO).

PATLIB Centri zagotavljajo lokalni dostop do patentnih informacij in sorodnih vprašanj. Dobro poznavanje lokalnega industrijskega, gospodarskega in poslovnega okolja, službam IJS za podporo inovacijam in projektom omogoča, da raziskovalcem, podjetnikom, malim in srednjim podjetjem, zasebnim izumiteljem ter študentom nudimo najkakovostnejše strokovne storitve in pomoč s področja patentne zaščite in intelektualne lastnine.

Področja intelektualne lastnine, ki jih pokriva PATLIB IJS in pri katerih vam lahko pomaga:
– avtorske pravice
– modeli (grafične oblike, videz…)
– patenti
– polprevodniki
– dodatni certifikati zaščite (SPC)
– blagovne znamke
– uporabni modeli

Kako vam lahko pomagamo?

Sodelavci v centru PATLIB IJS smo izkušeni strokovnjaki za iskanje patentov, ki vam poleg ustreznega iskanja po patentnih bazah, ponujamo tudi druge storitve in informacije vezane na patente, patentno zaščito in trg inovacij.

Odprta bralnica

Bralnica zagotavlja javnosti dostop in samostojno iskanje po slovenski, evropski in mednarodni dokumentaciji vezani na intelektualno lastnino. Sodelavci PATLIB IJS vam svetujemo pri iskanju in pridobivanju ustreznih dokumentov vezanih na intelektualno lastnino do katerih dostopate z uporabo brezplačne delovne postaje ter vam nudimo dostop do gradiv, ki jih lahko listate na sami lokaciji, seznam najdete tule.

Iskanje

Center PATLIB izvaja iskanja po zbirkah intelektualne lastnine za javnosti. Ta storitev se lahko giblje od relativno osnovnih bibliografskih iskanj npr. številke patenta, imena prijavitelja ali izumitelja ali pravnega statusa prijave, do zelo dovršenih iskanj na tehničnih področjih kot so poizvedba o stanju tehnike, iskanje novitet ali kršitev, ki jih lahko izdelujemo po naročilu. Pojasnjevalne informacije, komentarji in interpretacije rezultatov iskanja so lahko priloženi poročilom o iskanju. Z iskalnim poročilom lahko pridobite tudi razlage, informacije in komentarje najdenih rezultatov iskanja.

Dostop do dokumentov intelektualne lastnine

PATLIB IJS po naročilu in za interno rabo zagotavlja elektronske kopije dokumentov intelektualne lastnine, na primer izvlečke v bazah najdenih sorodnih patentov.

Služba za pomoč

PATLIB IJS ponuja informacije o postopkih glede intelektualne lastnine, o različnih vrstah pravic intelektualne lastnine, o zahtevah za vložitev prijave in registracije intelektualne lastnine, o pristojbinah, o možnostih iskanja itd. Služba za pomoč ne izvaja storitve pravnega svetovanja ali oblikovanja patentnih prijav, znamk, modelov, lahko pa vas usmeri k ustreznemu patentnemu zastopniku.

Spremljanje področja intelektualne lastnine

PATLIB IJS po naročilu nudi tedenske, mesečne ali četrtletne periodične informacije o novo objavljenih pravicah intelektualne lastnine ali spremembah njihovega pravnega statusa. Za patente in uporabne modele lahko nadzor temelji na profilih IPC (Mednarodna klasifikacija patentov) in/ ali imenih konkurentov.

Statistične analize patentnih podatkov

S to storitvijo vam PATLIB IJS ponuja informacije o tehničnih trendih in dejavnostih konkurentov na podlagi statistične obdelave patentnih podatkov.

Izobraževanje uporabnikov

PATLIB IJS organizira izobraževanja v obliki seminarjev in delavnic o pravicah izhajajočih iz intelektualne lastnine, zbirkah podatkov, iskalnih tehnikah in drugih vprašanjih, povezanih z intelektualno lastnino.

Predavanja

Strokovnjaki iz PATLIB IJS predavamo v okviru izobraževalnih dogodkov ali v okviru učnih načrtov povezanih z intelektualno lastnino.

Ocena ekonomskega potenciala izuma

PATLIB IJS s pomočjo ustreznih programskih orodij pomaga oceniti ekonomsko-gospodarski potencial izumov, ugotoviti morebitna tveganja in analizirati tržne razmere.

Trženje pravic intelektualne lastnine

PATLIB IJS  vam lahko pomaga pri komercializaciji pravic intelektualne lastnine. S tem povezane dejavnosti lahko predstavljajo vzpostavljanje stikov s potencialnimi kupci licence in partnerji za sodelovanje, priprava izumov za postopke zaščite (patenta, znamke, modela) pa je omejena zgolj na izbrane primere.

Patentna klinika

Patentna klinika PATLIB IJS deluje v sodelovanju z lokalnimi poklicnimi predstavniki t.i. patentnimi zastopniki. Vloga PATLIB IJS je usmerjanje strank k ustreznim patentnim zastopnikom. Četudi na PATLIB IJS delujejo tudi patentni zastopniki, so njihove storitve rezervirane za interne potrebe, pri čemer se omejujemo na zagotavljanje potrebnih informacij – npr. predpriprava osnutkov ustreznIh dokumentov in pripravljalna iskanja. Končni in formalni pravni nasvet daje samo zunanji patentni zastopnik oz. odvetnik.

Razvoj strategije intelektualne lastnine

PATLIB IJS svojim strankam pomaga pri razvoju in izvajanju njihovih strategij intelektualne lastnine, npr. kaj zaščititi, kje in kako, s kom sodelovati itd.

 

LOKACIJA IN KONTAKT:

Institut “Jožef Stefan”
Jamova cesta 39,
SI – 1000 Ljubljana
Slovenija

Spletna stran: tehnologije.ijs.si
Telefon +38614773200
e-mail: tehnologije@ijs.si