Sodelavci Centra za prenos tehnologi in inovacij na Institutu “Jožef Stefan” z navdušenjem sodelujemo pri različnih evropskih projektih in iniciativah Znanost z in za družbo (Science with and for society). Aktivnosti promocije znanosti in raziskovalnega dela, kar je sestavni del poslanstva Instituta »Jožef Stefan«, na Centru in v sodelovanju z raziskovalci IJS izvajamo skozi različne evropske projekte in iniciative ter druge aktivnosti:

 • evropski projekti in iniciative (npr. STEM4Youth, SciChallenge, Evropska noč raziskovalcev);
 • programi s področja kemije za izvajanje v osnovnih in srednjih šolah (fizika, kemija, astronomija, matematika, medicina, inženirstvo). Programi s področja kemije, ki smo jih razvili na IJS: Kemija v nanotehnologiji: Preizkus sončnih krem in fotokatalitični test. Program je pripravil Odsek za nanostrukturne materiale (K7) na IJS. Delovni listi: mentorji, dijaki. Kemija v računalništvu: Piezoelektrični materiali. Program je pripravil Odsek za elektronsko keramiko (K5) na IJS. Delovni listi: mentorji, dijaki. Energija in okolje: Sončne celice ter vetrna turbina. Program je pripravil Center za prenos znanja na področju informacijskih tehnologij (CT3) na IJS. Delovni list za mentorje in dijake. Kemija v transportu: Korozija aluminija oziroma njegovih zlitin. Program je pripravil Odsek za fizikalno in organsko kemijo (K3), dr. Peter Rodič. Delovni listi: mentorji, dijaki. Kemija v športu; video 1: Superhidrofobne prevleke na aluminiju za aplikacije v športu. Program je pripravil Odsek za fizikalno in organsko kemijo (K3), dr. Peter Rodič. Delovni listi: mentorji, dijaki. Kemija v športu; video 2: Superhidrofobne prevleke na aluminiju za aplikacije v športu. Program je pripravil Odsek za fizikalno in organsko kemijo (K3), dr. Peter Rodič. Delovni listi: mentorji, dijaki. Kemija v medicini: Mikroorganizmi v/na vsakodnevnih predmetih in difuzijski antibiogram. Program je pripravil Odsek za biokemijo, molekularno in strukturno biologijo (B1) na IJS. Delovni listi: mentorji, dijaki. Kemija v kmetijstvu: Določanje količine vitamina C v hrani. Program je pripravil Odsek za biokemijo, molekularno in strukturno biologijo (B1) na IJS. Delovni listi: mentorji, dijaki. Recikliranje: Aluminijeve zračne baterije za enostavnejšo reciklažo Program je pripravil Odsek za fizikalno in organsko kemijo (K3), dr. Peter Rodič, IJS. Delovni listi: mentorji, dijaki. Kemija v proizvodnji: Korozija železa v kloridnem mediju. Program je pripravil Odsek za fizikalno in organsko kemijo (K3), dr. Peter Rodič, IJS. Delovni listi: mentorji, dijaki.
 • izzivi (Challenges) za otroke v 8. in 9. razredu osnovne šole oz. za 1. letnik srednje šole (podrobnosti, Novice IJS);
 • izvajanja mentorstev za raziskovalne naloge dijakov srednjih šol (podrobnosti);
 • organizacija obiskov šol med šolskim letom (podrobnosti);
 • organizacijo dnevov odprtih vrat IJS ter tedna odprtih vrat IJS (podrobnosti – DOV, DOV 2019 v Novicah IJS, Ventil, podrobnosti – TOV);
 • priprava in izvedba predavanj za učitelje in ravnatelje: V možnost izvedbe predavanj za zaključeno skupino profesorje. Npr. profesorji, ki poučujejo programsko enoto »materiali« na srednjih strojnih šolah v Sloveniji, so povezani v študijsko skupino z željo in potrebo po večjem znanju. Želijo izobraževanje s področja novejših materialov v elektrotehniki, mehatroniki, na področju kovin in nekovinskih materialov, glede pridobivanja, strukture, lastnosti, uporabe in razvoja materialov. Iz navedenih področij želijo in prosijo za predstavitev določenega tematskega sklopa, saj bi tako dobili najboljše in najnovejše informacije, ki bi bile teoretično in praktično podprte;
 • izvajanje projekta Evropska noč raziskovalcev (Noč raziskovalcev 2017, Noč raziskovalcev 2018, radijski prispevek Radia Trst);
 • sodelovanje na Znanstivalu: festival, ki je namenjen spodbujanju radovednosti in ustvarjalnosti ter promociji izobraževanja in znanosti in poteka na ulicah, mostovih, trgih Ljubljane. (Ventil 2016, CTT novice, CTT novice 2019, Znanstivalopis + Znanstival arhiv, video, Dnevnik);
 • sodelovanje pri aktivnostih Evropske noči raziskovalcev (povezava, IJS Novice, spletna stran projekta);
 • objavljene tehnološke ponudbe IJS: spletna stran CTT (povezava), spletna stran KTT (povezava);
 • predstavitve IJS v okviru drugih promocijskih aktivnostih in dogodkov (objava oglasov v časopisih, objava radijskega oglasa, druge objave v medijih: itd.);

Center za prenos tehnologi in inovacij na Institutu “Jožef Stefan” se s sodelovanjem v različnih STEM projektih in iniciativah aktivno vključuje v proces vzpostavljanja učeče se družbe in razmahu zanimanja otrok, učencev, dijakov, študentov ter odraslih za naravoslovje.

V nadaljevanju predstavljamo rezultate dveh večjih evropskih projektov s področja spodbujanja zanimanja in promocije znanosti in raziskovalnega dela med mladimi:

STEM4Youth: V okviru projekta STEM4Youth, katerega namen je bil spodbujanje promocije znanosti in odločanja mladih za študij naravoslovnih ved, smo s partnerji pravili module iz različnih področij (matematika, fizika, astronomija, kemija, inženirstvo, medicina), ki so jih učitelji z učenci in dijaki izvajali v šolah širom Evrope. V Sloveniji smo pod koordinatorstvom Centra za prenos tehnologij in inovacij v sodelovanju z raziskovalnimi odseki IJS pripravili devet modulov s področja kemije, ki so dosegljivi na tej spletni strani. V projektu je v Sloveniji sodelovalo 19 osnovnih in srednjih šol, 20 mentorjev in preko 500 učencev oz. dijakov.

SciChallenge: v okviru projekta SciChallenge, ki ga je priredilo 9 evropskih institucij, slovenski soorganizator pa je bil Center za prenos tehnologij in inovacij na Institutu »Jožef Stefan«, je potekalo tudi mednarodno tekmovanje SciChallenge (podrobnosti), katerega glavni namen je bil povečanje zanimanja mladih za izobraževanje in poklice s področja znanosti, tehnologije, inženiringa ali matematike. V okviru tekmovanja so lahko udeleženci, mladi posamezniki ali skupine do treh oseb, izdelali projekt s področja naravoslovja, tehnologije, tehnike ali matematike v obliki posterja, predstavitve ali videoposnetka ter ga objavili na spletni strani www.scichallenge.eu. Na tekmovanju so sodelovali mladi iz 28 različnih držav s prijavljenimi 438 projekti. Največ prijav, kar 110, je prispelo iz Slovenije. Na podlagi spletnega glasovanja (z ogledi in všečki) in ocene strokovne žirije je bilo izbranih 12 zmagovalnih projektov, med katerimi sta bila tudi slovenska dijaka.