Na Centru za prenos tehnologij in inovacij raziskovalcem odsekov Instituta “Jožef Stefan” nudimo pomoč, nasvete in zaključene storitve od prvih neformalnih razgovorov in snovanja poslovne ideje, načrtovanja in ustanovitve podjetja, zagotavljanja opreme in prostorov, do podpore pri nadaljnjem razvoju in širitvi poslovanja na mednarodnih trgih. Cilj, ki ga Center za prenos tehnologij in inovacij zasleduje pri dogovarjanju o formalnih obvezah med Institutom “Jožef Stefan” in podjetjem, je, da se novoustanovljenemu podjetju omogoči preboj na trg, sekundarni cilj pa je prihodek Instituta iz nadomestil podjetja za uporabo znanja, tehnologije, opreme in prostorov Instituta “Jožef Stefan”.
Za vzpodbujanje podjetništva med raziskovalci je izrednega pomena osveščanje o vseh vidikih, ki vplivajo na ustvarjanje priložnosti za tržni preboj inovacij. Stanje intelektualne lastnine in možnosti njene zaščite, vrednost izdelka za kupca in konkurenčne prednosti, stanje na trgu in nenazadnje pričakovana dobičkonosnost ter potencial rasti so le nekateri od pomembnih elementov, na katere smo še posebej pozorni pri razvoju podjetniške ideje.

Podjetniškim timom in raziskovalcem Instituta “Jožef Stefan” ter zunanjim strankam s podporo partnerskih mrež, mednarodnih in domačih strokovnjakov nudimo pomoč in zaključene storitve pri načrtovanju, ustanavljanju in razvoju visokotehnoloških podjetij. Pomoč in storitve med drugimi obsegajo:

 • tedenske govorilne ure za neformalne razgovore o podjetniških pobudah;
 • raziskave trga in tehnologije;
 • razvoj podjetniških idej in poslovnih modelov;
 • podpora pri zavarovanju intelektualne lastnine in financiranju patentiranja;
 • priprava poslovnih načrtov, finančnih kalkulacij, predstavitev poslovnih idej in prijav za različne razpise, podjetniško-inovacijska mednarodna tekmovanja in predstavitve investitorjem;
 • priprava marketinških gradiv in objavi tehnoloških in poslovnih ponudb podjetja in promociji na mednarodnih B2B sestankih, mednarodnih sejmih in konferencah;
 • pridobitev interesa od mednarodnih in slovenskih partnerjev za razvoj in trženje tehnologije;
 • pomoč pri vzpostavitvi domačega in mednarodnega sodelovanja s partnerji;
 • pomoč pri urejanju dogovorov med družbeniki načrtovanega podjetja;
 • pomoč pri urejanju pravic uporabe intelektualne lastnine;
 • podporo pri pripravi ustrezne dokumentacije in izvedbi postopkov na Institutu;
 • ureditev najemanja prostorov in opreme za inkubirana podjetja;
 • pomoč pri pridobivanju javnih in zasebnih finančnih virov v vseh fazah razvoja podjetja;
 • organizacija in izvedba izobraževalnih delavnic in izborov inovacij z največjim gospodarskim potencialom v okviru Mednarodne konference za prenos tehnologij, kjer s priznanimi strokovnjaki za trženje visokih tehnologij in predstavniki tveganega kapitala ocenjujemo tržni potencial predlaganih tehnologij in spodbujamo raziskovalce k aktivnemu iskanju in udejanjanju poslovnih priložnosti.

V Centru za prenos tehnologij in inovacij od julija 2018 poteka tudi projekt SIO 2018- 2019, v okviru katerega sistemiziramo aktivnosti ter nuditi pomoč tako domačim spin-out kot drugim mladim podjetjem. Tako v fazi pred formalno ustanovitvijo podjetja kot v času tik po ustanovitvi novega podjetja. Več na povezavi.

Pojmovnik

Spin-off je podjetje, ki nastane na podlagi intelektualne lastnine, razvite na univerzi/inštitutu, razvoj pa je bil financiran z javnimi sredstvi; podjetje je na podlagi vložka IL in/ali drugih kapitalskih vložkov v solastništvu univerze ali inštituta.

Spin-out je podjetje, ki nastane na podlagi intelektualne lastnine, razvite na univerzi/inštitutu, razvoj pa je bil financiran z javnimi sredstvi; univerza/inštitut daje podjetju licenco za IL; podjetje je v 100-odstotni lasti investitorjev, ki so/niso zaposleni na univerzi/inštitutu.

Start-up je podjetje, nastalo na podlagi ideje, katere nastanek ni povezan z javnimi sredstvi; lastniki podjetja niso zaposlitveno povezani z univerzo/inštitutom (so npr. študenti).

ODCEPLJENA PODJETJA IJS

Prvo podjetje, ki so ga ustanovili sodelavci Instituta »Jožef Stefan« (IJS) z namenom trženja tehnologije, ki je bila razvita na IJS, je bilo po dostopnih podatkih ustanovljeno leta 1987. Gre za uspešno podjetje Inea, danes vodilno slovensko podjetje na področju avtomatizacije, energetike in proizvodne informatike. Institut »Jožef Stefan« je tudi ustanovitelj prvega tehnološkega parka v Sloveniji, predhodnika Tehnološkega parka Ljubljana.

Po podatkih v različnih evidencah, danes deluje preko štirideset podjetij, ki so nastala neposredno na osnovi tehnologije in znanja IJS. V to številko ne vštevamo podjetij, ki so jih ustanovili ali soustanovili, ali v teh podjetjih kakorkoli drugače sodelujejo zaposleni ali bivši zaposleni sodelavci IJS, ki v podjetjih neposredno ne uporabljajo tehnologije IJS oz. ta podjetja na teh tehnologijah neposredno ne temeljijo. V tem primeru govorimo o podjetjih, ki delujejo na tehnološkem področju, ki je sorodno s strokovnim področjem raziskovalca, na katerem je le ta v času svoje zaposlitve na IJS deloval, tako imenovanih alumni podjetjih IJS. Ocenjujemo, da je preko sto podjetij, ki so z znanji oz. tehnologijami IJS povezana v najširšem smislu, bodisi preko sodelovanja zaposlenih ali bivših zaposlenih sodelavcev IJS pri nastanku ali v delovanju teh podjetij, in delujejo na področjih, in so sorodna tehnološko raziskovalnim področjem IJS. Vir: Modrosti iz podpornega okolja za inovacije za upravljavce inovacijskega sistema na javnih raziskovalnih organizacijah.

Koristne povezave

Za vas pa smo pripravili tudi obširen nabor koristnih povezav, ki vam lahko pomagajo pri vašem delu.

Koristne povezave

V primeru vprašanj nam pišite na tehnologije@ijs.si. Z veseljem vam bomo pomagali!