Med temeljnimi nalogami Centra za prenos tehnologij in inovacij na Institutu “Jožef Stefan” sta tudi popularizacija znanosti in izobraževanje na področjih, povezanih s prenosom tehnologij. V ta namen organiziramo naslednje dogodke in aktivnosti:

Dan odprtih vrat Instituta “Jožef Stefan”

Mednarodna konferenca o prenosu tehnologij – ITTC

Mladi upi – podjetniško izobraževanje za mlade raziskovalce

Izvedba predavanj na odsekih Instituta “Jožef Stefan” in izven IJS

Odprti termini internih seminarjev služb U7, U8, U9

Koledar dogodkov

V primeru vprašanj nam pišite na tehnologije@ijs.si. Z veseljem vam bomo pomagali!