Center za prenos tehnologij in inovacij na Institutu “Jožef Stefan” vsako leto organizira tradicionalno Mednarodno konferenco o prenosu tehnologij, katere cilj je vzpodbuditi izmenjavo znanja med znanstveno sfero in gospodarstvom, z namenom okrepitve sodelovanja in prenosa inovacij iz raziskovalnih laboratorijev v gospodarsko izkoriščanje. Na konferenci tradicionalno predavajo priznani domači in tuji strokovnjaki s področja prenosa tehnologij.

Na preteklih konferencah smo gostili že več kot 2500 udeležencev, vključno z investitorji, izumitelji, raziskovalci, strokovnjaki za komercializacijo, ustanovitelji start-up podjetij in strokovnjaki za industrijski razvoj.

MEDNARODNI PARTNERSKI DOGODEK: R2B SESTANKI

V okviru konference potekajo tudi vnaprej načrtovani R2B (Research-to-Business) sestanki, tekom katerih se predstavniki raziskovalnih organizacij in podjetij lahko pogovorijo o morebitnih razvojnih rešitvah, invencijah in komercialno zanimivih tehnologijah. Tovrstni sestanki predstavljajo izjemno priložnost za vzpostavitev bodočih raziskovalnih sodelovanj in poslovnih sinergij. Tradicionalno se partnerskega dogodka udeleži več kot 50 raziskovalcev, predstavnikov podjetij in samostojnih podjetnikov.

NAGRADA ZA NAJBOLJŠE INOVACIJE

Na konferenci podelimo posebno nagrado za najboljše inovacije z javnih raziskovalnih organizacij v tekočem letu. Poudarek tekmovanja je na predstavitvi poslovnih predlogov pred ocenjevalno komisijo, ki jo sestavljajo investitorji in strokovnjaki s področja komercializacije tehnologij. Člani komisije ocenijo tržni potencial predstavljenih inovativnih tehnologij in tehnologije z najvišjim tržnim potencialom nagradijo z denarnimi nagradami.

DODATNO V LETU 2020

Letos načrtujemo tudi podelitev nagrad WIPO IP Enterprise Trophy in WIPO Medal for inventors ter s tem dati priznanje podjetju in raziskovalcu, ki s svojim delom in rezultati prispevata k uspešni rabi intelektualne lastnine.

Strokovnjaki s področja bodo predstavili svoje znanstvene in strokovne prispevke na temo prenosa tehnologij in intelektualne lastnine. Teksti bodo objavljeni tudi v zborniku konference.

Obiskovalci bodo imeli možnost prisluhniti predstavitvam raziskovalnega dela ter njihovih rezultatov odličnih slovenskih znanstvenikov.

Za več informacij obiščite spletno stran konference.

Mednarodna konferenca o prenosu tehnologij

V primeru vprašanj nam pišite na tehnologije@ijs.si. Z veseljem vam bomo pomagali!