Sodelavec Centra za prenos tehnologij in inovacij (CTT), Tomaž Lutman, za raziskovalce Instituta “Jožef Stefan” predstavi osnove zaščite intelektualne lastnine in oriše del ponudbe licenčne skupine CTT.

Januarja 2017 smo s partnerji organizirali obisk članov Obrtno podjetniške zbornice Slovenije na IJS.

Znanstival na IJS, 2016 Festival je namenjen spodbujanju radovednosti in ustvarjalnosti ter promociji izobraževanja in znanosti.

V okviru projekta STEM4YOUTH smo v sodelovanju z raziskovalnimi odseki IJS izdelali posamezne programe za poučevanje naravoslovno-tehničnih predmetov v gimnazijah in srednjih šolah. Poleg posnetkov so za dijake in mentorje pripravljeni tudi delovni listi, ki jih vodijo skozi naloge.

Kemija v nanotehnologiji: Preizkus sončnih krem in fotokatalitični test. Program je pripravil Odsek za nanostrukturne materiale (K7) na IJS. Delovni listi: mentorji, dijaki.

Kemija v računalništvu: Piezoelektrični materiali. Program je pripravil Odsek za elektronsko keramiko (K5) na IJS. Delovni listi: mentorji, dijaki.

Energija in okolje: Sončne celice ter vetrna turbina. Program je pripravil Center za prenos znanja na področju informacijskih tehnologij (CT3) na IJS. Delovni list za mentorje in dijake.

Kemija v transportu: Korozija aluminija oziroma njegovih zlitin. Program je pripravil Odsek za fizikalno in organsko kemijo (K3), dr. Peter Rodič. Delovni listi: mentorji, dijaki.

Kemija v športu video 1, video 2: Superhidrofobne prevleke na aluminiju za aplikacije v športu. Program je pripravil Odsek za fizikalno in organsko kemijo (K3), dr. Peter Rodič. Delovni listi: mentorji, dijaki.

Kemija v medicini: Mikroorganizmi v/na vsakodnevnih predmetih in difuzijski antibiogram. program je pripravil Odsek za biokemijo, molekularno in strukturno biologijo (B1) na IJS. Delovni listi: mentorji, dijaki.

Kemija v kmetijstvu: Določanje količine vitamina C v hrani. Program je pripravil Odsek za biokemijo, molekularno in strukturno biologijo (B1) na IJS. Delovni listi: mentorji, dijaki.

Recikliranje: Aluminijeve zračne baterije za enostavnejšo reciklažo Program je pripravil Odsek za fizikalno in organsko kemijo (K3), dr. Peter Rodič, IJS. Delovni listi: mentorji, dijaki.

Kemija v proizvodnji: Korozija železa v kloridnem mediju. Program je pripravil Odsek za fizikalno in organsko kemijo (K3), dr. Peter Rodič, IJS. Delovni listi: mentorji, dijaki.