Na Institutu “Jožef Stefan” izvajamo podporne storitve subjekta inovativnega okolja v Republiki Sloveniji v letih od 2018 do 2019 (projekt “SIO 2018-2019”). Storitve so sofinancirane s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javne agencije .

Kot subjekt podpornega okolja zagotavljamo podporo naslednjim ciljnim skupinam:

  • ciljne skupine v Fazi 1: inovativni potencialni podjetniki (inovativni posamezniki, dijaki, študenti, pedagoški delavci, raziskovalci);
  • ciljne skupine v Fazi 2: nova in obstoječa podjetja s potencialom hitre rasti “start up”;
  • ciljne skupine v Fazi 3: obstoječa hitrorastoča podjetja “scale up”;

Podporo ciljnim skupinam zagotavljamo s promocijsko motivacijskimi dogodki, informiranji in svetovanji, tematskimi delavnicami, mentoriranjem, z zagotavljanjem pomoči prek ekspertov in z upravljanjem portfelja ciljnih skupin. Različne vsebinske sklope podpore izvajamo za dve ciljni skupini:

V Fazi 1 izvajamo podporo procesu poslovne ideje (ang. proof of concept), v kateri ciljnim skupinam pomagamo preveriti poslovno idejo ter narediti načrt njegove uresničitve.

V Fazi 2 izvajamo podporo rasti in razvoju start up podjetij – usmerjamo se v podporo podjetjem pri odpravljanju ovir pri razvoju in rasti podjetja.

V Fazi 3 izvajamo podporo rasti in razvoju hitrorastočih podjetij s tržno potrjenim poslovnim modelom in z velikim potencialom rasti.

Center za prenos tehnologij in inovacij na Institutu »Jožef Stefan« pri izvedbi aktivnosti v sklopu Podpora v rasti in razvoju hitrorastočih “scale up” podjetij tesno sodeluje na različnih področjih dela s Tehnološkim parkom Ljubljana, katerega ustanovitelj in solastnik je Institut “Jožef Stefan”.

Ostali upravičenci JR SIO 2018-2019:

V primeru vprašanj nam pišite na tehnologije@ijs.si. Z veseljem vam bomo pomagali!