V preteklih letih so se stkale številne vezi med slovenskimi in tujimi podjetji ter raziskovalci iz domačega in mednarodnega okolja. Številna podjetja se soočajo s tehnološkimi izzivi, tehničnimi vprašanji, načini izboljšanja proizvodnih in drugih procesov, prilagajanjem poslovanja zahtevam v luči zakonodaje, trajnostne naravnanosti in podobno.

Podjetja na tej poti niso sama. Na Institutu ”Jožef Stefan” raziskovalci dnevno iščejo odgovore na vprašanja, ki so pogosto uporabna tudi za podjetja oziroma z ustvarjanjem novega znanja skušajo najti rešitve za konkretne tehnološke izzive podjetij.

O izbranih primerih uspešnega sodelovanja med raziskovalno sfero in podjetniškim svetom, vam ponosno predstavljamo dobre zgodbe in vas obenem vabimo, da novo zgodbo napišemo tudi z vami.


Razvoj elektromotorja za avtomobilsko industrijo z inovativnim simulacijsko-optimizacijskim postopkom

Podjetje MAHLE Electric Drives Slovenija d.o.o. je mednarodno uveljavljen proizvajalec komponent za avtomobilsko industrijo. V sodelovanju z raziskovalci Odseka za inteligentne sisteme in Odseka za računalniške sisteme na Institutu ”Jožef Stefan” so razvili nov elektromotor za potrebe servovolanskih sistemov v vozilih. Rezultat sodelovanja je tehnično izpopolnjen in cenovno ugoden motor, ki znatno izboljšuje konkurenčnost podjetja na trgu. Za ta dosežek sta podjetje in Institut na Industrijskem forumu IRT 2023 v Portorožu prejela priznanje TARAS za uspešno sodelovanje gospodarstva in raziskovalno-razvojnega okolja. Raziskovalce in podjetje so na podlagi identificiranega tehnološkega izziva medsebojno povezali v Službi za vsebinsko podporo projektom, prenos tehnologij in inovacij ter Službi za povezovanje z gospodarstvom na Institutu ”Jožef Stefan”, kjer so hkrati nudili nadaljnjo podporo pri vprašanjih intelektualne lastnine in formalni sklenitvi sodelovanja.

Podrobnosti


Kaj imata skupnega obdelava aluminija in letalska industrija?

Slovensko družinsko podjetje FerroČrtalič d.o.o. se ukvarja z razvojem in proizvodnjo strojev na področju obdelave površin. Le-ta je izjemnega pomena za letalsko industrijo, tudi z vidika zagotavljanja varnosti. Podobno kot ostala podjetja po svetu, so se tudi oni soočali s težavo nadomeščanja potencialno nevarnih obdelav površin. V sodelovanju z raziskovalci in multidisciplinarnim pristopom je bila razvita rešitev, ki ne vsebuje kemikalij, ne nastajajo stranski proizvodi, obenem pa ima bistveno manjši vpliv na zdravje in okolje. Razvita tehnologija bo v letalski industriji omogočila povečano vzdržljivost aluminija in večjo varnost, prav tako pa ima potencial za uporabo tudi v drugih industrijskih panogah. Iz Slovenije so pri razvoju rešitve sodelovali raziskovalci Odseka za fizikalno in organsko kemijo na Institutu ”Jožef Stefan”.

Podrobnosti


Uporaba strojnega učenja pri planiranju proizvodnje orodij za plastične izdelke

Podjetje Plamtex Int d. o. o. je uveljavljeno slovensko podjetje za brizganje termoplastov za zahtevne izdelke, ki se uporabljajo v avtomobilski industriji in drugih zahtevnih industrijah. Z namenom ustvarjanja prihrankov pri porabi surovin in energije ter skrajšanja dobavnega časa izdelkov so skupaj z raziskovalci razvili napovedne modele za optimizacijo procesov za izdelavo orodij, ki jih uporabljajo pri izdelavi končnih plastičnih izdelkov. V mednarodni skupini raziskovalcev so iz Slovenije sodelovali raziskovalci Odseka za računalniške sisteme in Odseka za inteligentne sisteme z Instituta ”Jožef Stefan”.

Podrobnosti


Čiščenje odpadnih voda s tehnologijo reaktorjev s plavajočimi nosilci biomase

Hrvaško podjetje Bor-plastika d. o. o. proizvaja širok spekter izdelkov iz termoplastov, v zadnjem času tudi čistilne naprave za odpadne vode. V določenih primerih, predvsem pri turističnih objektih (hoteli, apartmaji, vikendi), obremenitev naprav glede količine odpadne vode lahko bistveno niha. S posebej razvito tehnologijo na osnovi biofilma so dosegljiv višjo stopnjo učinkovitosti naprav, dodatno pa tudi prihranke na številnih področjih znotraj in izven podjetja. Pomemben prispevek h končni rešitvi je nastal s pomočjo raziskovalcev Odseka za sisteme in vodenje na Institutu ”Jožef Stefan”.

Podrobnosti


O novih tehnoloških rešitvah za stare težave s korozijo

Chemcolor Sevnica d. o. o. je razvojno in proizvodno podjetje na področju premazov za različne namene. V zadnjem času postaja na tem področju poliuretanska tehnologija čedalje bolj uporabljana zaradi številnih pozitivnih lastnosti. S pomočjo slovenskih raziskovalcev na Odseku za fizikalno in organsko kemijo na Institutu ”Jožef Stefan” in iz Madžarske, sedaj podjetje uporablja na novo razvito rešitev, ki je ekonomsko in okoljsko sprejemljivejša, obenem pa tudi olajša uporabniško izkušnjo.

Podrobnosti


Uporaba zaščitnih premazov na opremi pod morsko gladino

Portugalsko podjetje ChemiTek nudi raznolik nabor inovativnih rešitev za industrijsko vzdrževanje kot so na primer izdelki za premazovanje površin. Za uporabo premazov na opremi, ki se uporablja v morju in je kot taka podvržena obraščanju in koroziji, so skupaj s slovenskimi in portugalskimi raziskovalci našli tehnološko rešitev. Le-ta prinaša številne želene lastnosti kot so odličen oprijem, preprečevanje obraščanja in korozijsko stabilnost. Na podlagi predhodnih izkušenj in raziskovalnih dosežkov so v mednarodno zastopanem raziskovalnem projektu sodelovali tudi raziskovalci Odseka za fizikalno in organsko kemijo na Institutu ”Jožef Stefan”.

Podrobnosti


S pametnim žebljem do lokacije drevesa

Slovensko podjetje Simtrona d. o. o. je razvilo način za nadzor pretoka lesa, določanje lokacije drevesa in preprečevanje zlorab v lesnem gospodarstvu v obliki pametnega žeblja z RFID tehnologijo. Namesto uporabe škodljivih kemikalij pri obdelavi polimernih komponent v postopku proizvodnje, je raziskovalno sodelovanje vodilo do ekološko sprejemljivejšega načina proizvodnje, ki je hkrati cenovno ugodnejši. Pri razvoju so sodelovali tudi raziskovalci Odseka za tehnologijo površin z Instituta ”Jožef Stefan”.

Podrobnosti


Pričujoče zgodbe so le delček iz mozaika uspešnih sodelovanj med Institutom ”Jožef Stefan” in podjetji. Nove zgodbe nastajajo ves čas. Vabimo vas, da nas obvestite o vaših razvojno-raziskovalnih izzivih na elektronski naslov tehnologije@ijs.si in skupaj bomo napisali novo poglavje v zgodbi vašega podjetja.