Nova tehnološka rešitev za izdelavo premazov na osnovi poliuretana brez izocianatov, ki se uporabljajo za zaščito pred korozijo različnih kovin

Chemcolor Sevnica d. o. o. je družinsko podjetje, ki se ukvarja z razvojem in proizvodnjo premazov za različne namene. Del uspešne linije proizvodov podjetja je eno-komponenten vlago utrjujoč poliurea premaz, ki vsebuje proste izocianate. Taki premazi so kemično odporni, zelo prilagodljivi, odporni na UV, vremensko odporni in imajo dobre mehanske lastnosti. Zaradi njihovih posebnih lastnosti lahko Chemcolor Sevnica d. o. o. te barve prodaja po vsem svetu.

Kljub temu so se v podjetju soočili z ekološko-tehnološkim izzivom, a so s pomočjo Centra za prenos tehnologij in inovacij (CTT) na Institutu ”Jožef Stefan” že kmalu navezali stik s tehnološkima centroma iz Slovenije in Madžarske, ki sta s svojim znanjem in izkušnjami poiskala rešitev, obenem pa so na CTT uredili tudi finančne vidike razvoja te rešitve.

Izmed v projekt vključenih raziskovalcev, so iz Slovenije sodelovali raziskovalci Odseka za fizikalno in organsko kemijo na Institutu ”Jožef Stefan”, ki so v domačem in mednarodnem okolju vidni strokovnjaki pri sintezi novih spojin in okolju prijaznih prevlek ter so s svojim znanjem in izkušnjami prava izbira pri iskanju rešitev na tem področju. Njihove teoretične in eksperimentalne raziskave so namreč osredotočene na fizikalno-kemijske procese, ki se odvijajo na površinah trdih snovi, in kamor uvrščamo tudi korozijo.

Izvajanje sinteze v pilotnem reaktorju

V sodelovanju z raziskovalci je podjetje želelo razviti novo tehnološko rešitev za proizvodnjo premazov na osnovi poliuretana brez izocianatov. Poliuretanska tehnologija je eden najbolj obetavnih premaznih sistemov in postaja najboljša tehnologija za vse več končnih uporabnikov.

Rezultati
Nova tehnološka rešitev zmanjšuje število stranskih proizvodov, ki jih ni mogoče reciklirati ali ponovno uporabiti v sintezi, zmanjšuje skupne proizvodne stroške, porabo energije in posledično zmanjšuje onesnaževanje okolja.

Ob tem sta dve ključni ugotovitvi projekta potrdili pomen optimizacije trenutnega proizvodnega procesa in karakterizacije pripravljenih premaznih sistemov. Zaradi projekta se v proizvodnem procesu uporablja manjša količina ljudem in okolju nevarnih kemikalij, obenem pa ga je mogoče nadzorovati pod manj strogimi pogoji. Rešitev je bolj prijazna tudi za končnega uporabnika, ker za uporabo ne zahteva tako strogih pogojev pri nanosu.

Skupaj z madžarskimi raziskovalci so raziskovalci Instituta ”Jožef Stefan” zasnovali sodobno rešitev, ki ne le, da prinaša koristi za podjetje in sam proizvodni proces, temveč tudi za končne uporabnike, s čimer krog prenosa znanja sega na domala vsa ključna področja, obenem pa ponazarja prednosti sodelovanja podjetij z raziskovalnimi organizacijami.

Ključni dejavniki uspeha
Ključni dejavniki te raziskave so bili multidisciplinarnost uporabljenih metod in strokovno znanje podjetja ter sodelujočih tehnoloških centrov – poleg Instituta ”Jožef Stefan” so sodelovali še raziskovalci madžarskega Bay Zoltán Nonprofit Ltd. for Applied Research. V okviru sodelovanja so problematiko preučevali s posebno laboratorijsko opremo, ki omogoča boljši vpogled v mehanizem formulacije prevleke. Poleg tega tehnike karakterizacije premaza omogočajo hitrejši in globlji vpogled v kakovost premaza. Kakovost premaza je bila preizkušena v skladu s standardi, kar je pomembno za potrditev kakovosti proizvodnje in proizvoda. S tem so raziskovalci Odseka za fizikalno in organsko kemijo na Institutu ”Jožef Stefan” dobili nove izkušnje, ki jim bodo prišle prav pri njihovem nadaljnjem delu tako v okviru raziskav kot tudi sodelovanja z gospodarstvom.

Shematičen prikaz procesa in rezultatov

Izvedba sodelovanja je potekala v okviru evropskega projekta KET4CleanProduction. Na uradni spletni strani si lahko ogledate tudi angleško različico besedila.

K vzpostavitvi in financiranju projekta je ključno prispeval Center za prenos tehnologij in inovacij na Institutu ”Jožef Stefan”.