Najpogostejše oblike sodelovanja podjetij z raziskovalci Instituta “Jožef Stefan” so meritve, svetovanja, izobraževanja, priprava in/ali oddaja projektov, izmenjava osebja, skupne publikacije, najemi opreme in podobno. Preberite več o značilnosti posameznega izmed načinov sodelovanja:

Zagotoviti reševanje problemov, na katere naletijo industrijski partnerji.

Pogodbeno raziskovanje (contract research) so raziskave manjših vrednosti, krajšega trajanja, za katere interes prihaja iz industrije, problemi, ki jih rešujejo raziskovalci, pa tipično zahtevajo specifična znanja in opremo, ki jo imajo raziskovalne institucije in raziskovalci.

Rezultati: so za industrijskega partnerja zelo pomembni, tipično pa niso samostojno objavljivi ali patentibilni, če so, pa intelektualna lastnina pripada industrijskemu partnerju, dostikrat se jih obravnava tudi kot poslovno skrivnost.

Vsebina: meritve, ocene

Če potrebujete rešitve tehnoloških izzivov v industriji za proizvodnjo obstoječih in novih izdelkov, ali želite optimizirati proizvodne procese v podjetju, nas kontaktirajte na tehnologije@ijs.si.

Organizirali bomo videokonferenco ali vas obiskali. Na srečanju bomo analizirali trenutno stanje tehnologij v podjetju in vaše razvojne izzive. Pomagali vam bomo pripraviti vašo tehnološko zahtevo/ povpraševanje in ponudili tehnološke rešitve, ki bodo izboljšale vašo konkurenčnost v industriji. Z Metodo 4-3-2-1* vam bomo svetovali pri izboru vira financiranja in pri pripravi vsebine naročilnice ali pogodbe, če gre za raziskave manjše vrednosti (npr. meritve, ocene), ki zahtevajo specifična znanja in opremo raziskovalnih institucij in raziskovalcev na IJS.

Metoda 4-3-2-1:

Pomoč pri izbiri in pripravi pravega finančnega vira za sodelovanje z IJS: lastna finančna sredstva podjetij, financiranje iz uveljavitve davčnih olajšav za vlaganja v RR, sodelovanje podjetja na razpisih za kaskadno financiranje ter sodelovanje s skupnim nastopom podjetja in IJS na evropskih in nacionalnih razpisih.

Omogočiti financiranje in razmere pri približevanje tehnologije zahtevam trga. Iskanje partnerjev in financerjev za nadaljnji razvoj tehnologije.

Pri raziskavah v sodelovanju z industrijo gre tipično za projekte, pri katerih je uporabnost rezultata še nejasna, vendar zanj obstaja močan interes na strani industrije. Pogodbe so večjih vrednosti in trajanje raziskav je časovno zahtevnejše.

Rezultati: so navadno objavljivi / novonastala intelektualna lastnine je primerna za postopke zavarovanja. Tipično je lastništvo intelektualne lastnine deljeno, saj pri reševanju problemov sodelujejo tako akademski raziskovalci kot industrija.

Vsebina: polizdelki, prototipi

Če želite postati vodilni v vaši industriji in nosilec novih trendov s prebojnimi tehnologijami ali novimi, pametnimi materiali in storitvami, nas kontaktirajte na tehnologije@ijs.si.

Sporočite nam svojo vizijo in prebojno idejo!

Organizirali bomo videokonferenco ali vas obiskali. Pripravili bomo projektno zasnovo za razvojno-raziskovalno sodelovanje vašega podjetja z IJS. Z Metodo 4-3-2-1* vam bomo svetovali pri izboru vira/ načina financiranja ter pripravili pogodbo o skupnem razvoju. Raziskovalci, ki so vodilni v svetovnem merilu ter imajo ekspertize in industrijske reference na področju razvoja novih tehnologij, vam bodo pomagali pri prenosu in implementaciji inovativnih tehnologij v industrijskem okolju.

Metoda 4-3-2-1:

Pomoč pri izbiri in pripravi pravega finančnega vira za sodelovanje z IJS: lastna finančna sredstva podjetij, financiranje iz uveljavitve davčnih olajšav za vlaganja v RR, sodelovanje podjetja na razpisih za kaskadno financiranje ter sodelovanje s skupnim nastopom podjetja in IJS na evropskih in nacionalnih razpisih.

Trženje intelektualne lastnine poslovnim partnerjem po licenčnih pogodbah.

Rezultati: Prihodek od prodaje pravic uporabe na JRO nastale intelektualne lastnine zainteresiranim industrijskim partnerjem. Materialna korist izumiteljev.

Vsebina: prodaja licence

Da bi vas lažje dosegli, razpošiljamo tehnološke ponudbe podjetjem, ki bi po naši presoji lahko bila zanje zainteresirana.

Na Institutu smo razvili vrsto prebojnih tehnologij, s katerimi lahko izboljšate konkurenčnost in postanete vodilni v vaši industriji ter postavite nove standarde in trende. Kliknite na:

Ponudba tehnologij

V kolikor želite sodelovati z Institutom nas kontaktirajte na tehnologije@ijs.si in nam sporočite svoje ideje in cilje. Prepričani smo, da bomo našli skupni jezik.

Pomagamo pri vseh stopnjah dogovora, od podpisa sporazuma o ne razkrivanju podatkov, preko dvostranskih pogovorov, pogajanj, priprave pravnih dokumentov in spremljanja koriščenja znanja IJS. Skupaj z znanjem IJS lahko dostopate tudi do strokovne podpore, meritev, sodelovanja, skupnega raziskovanja naših raziskovalcev z vami ali do skupnega dela na opremi IJS.

V primeru vprašanj nam pišite na tehnologije@ijs.si. Z veseljem vam bomo pomagali!