Najpogostejše oblike sodelovanja podjetij z raziskovalci Instituta “Jožef Stefan” so meritve, svetovanja, izobraževanja, priprava in/ali oddaja projektov, izmenjava osebja, skupne publikacije, najemi opreme in podobno. Preberite več o značilnosti posameznega izmed načinov sodelovanja:
 

Zagotoviti reševanje problemov, na katere naletijo industrijski partnerji.

Pogodbeno raziskovanje (contract research) so raziskave manjših vrednosti, krajšega trajanja, za katere interes prihaja iz industrije, problemi, ki jih rešujejo raziskovalci, pa tipično zahtevajo specifična znanja in opremo, ki jo imajo raziskovalne institucije in raziskovalci.

Rezultati: so za industrijskega partnerja zelo pomembni, tipično pa niso samostojno objavljivi ali patentibilni, če so, pa intelektualna lastnina pripada industrijskemu partnerju, dostikrat se jih obravnava tudi kot poslovno skrivnost.

Vsebina: meritve, ocene

Omogočiti financiranje in razmere pri približevanje tehnologije zahtevam trga. Iskanje partnerjev in financerjev za nadaljni razvoj tehnologije.

Pri raziskavah v sodelovanju z industrijo gre tipično za projekte, pri katerih je uporabnost rezultata še nejasna, vendar zanj obstaja močan interes na strani industrije. Pogodbe so večjih vrednosti in trajanje raziskav je časovno zahtevnejše.

Rezultati: so navadno objavljivi / novonastala intelektualna lastnine je primerna za postopke zavarovanja. Tipično je lastništvo intelektualne lastnine deljeno, saj pri reševanju problemov sodelujejo tako akademski raziskovalci kot industrija.

Vsebina: polizdelki, prototipi

Trženje intelektualne lastnine poslovnim partnerjem po licenčnih pogodbah.

Rezultati: Prihodek od prodaje pravic uporabe na JRO nastale intelektualne lastnine zainteresiranim industrijskim partnerjem. Materialna korist inventorjev.

Vsebina: prodaja licence

 
Izbor tehnologij, že razvitih na Institutu “Jožef Stefan”, ki so na voljo za razvojno sodelovanje oziroma licenciranje, si lahko ogledate na naših spletnih straneh:
 
Ponudba tehnologij
 
V kolikor želite sodelovati z Institutom nas kontaktirajte na tehnologije@ijs.si in nam sporočite svoje ideje in cilje. Prepričani smo, da bomo našli skupni jezik.
 
 
 
 

V primeru vprašanj nam pišite na tehnologije@ijs.si. Z veseljem vam bomo pomagali!