Svetovno priznani 102 mesto med inštituti na svetu (Ranking Web of Research Centres) (med več tisoči); https://research.webometrics.info/en/world
Tradicija Ustanovitev leta 1949
Širok spekter raziskav tehnologije vodenja in proizvodnje, komunikacijske tehnologije, računalniške tehnologije in tehnologije znanja, nanotehnologije, novi materiali, biotehnologije, okoljske tehnologije in reaktorske tehnologije
Visoko kvalificirani zaposleni 800+ raziskovalcev in 300+ podpornega osebja (2020)
Vrhunsko tutorstvo mladih raziskovalcev 1.325 mladih raziskovalcev in 1.795 štipendistov (1985-2019) 135 polno zaposlenih sodelavcev inštituta je bilo obenem visokošolskih učiteljev (2019)
Raziskovalna infrastruktura Preko 300 kosov velike raziskovalne opreme je na razpolago za uporabo podjetij
Inovacije Za 374 invencij so bile vložene patentne prijave
Internacionalizacija 370+ večstranskih mednarodnih in 100+ dvostranskih projektov letno
Odprti do družbe 550+ skupin in 38.000+ posameznikov obiskalo inštitut (2011-2020)
Znanstveni vpliv v visoko citiranih publikacijah 18 % objav v najboljših 10 % citiranosti (2019) 36 % publikacij objavljenih v najboljših 10 % revijah po CiteScore Percentile (2019)  
Sodelovanje z industrijo in druge trženjske aktivnosti Približno 27 % IJS proračuna je pridobljenega iz tržne dejavnosti
Ustanavljanje odcepljenih podjetij 40 podjetij je bilo ustanovljenih na podlagi IJS tehnologij