Služba za vsebinsko podporo projektom, prenos tehnologij in inovacije – U7, Služba za povezovanje z gospodarstvom – U8 in Služba za projektno informatiko, organizacijo strokovnih dogodkov in konferenc – U9 na Institutu “Jožef Stefan” delujejo od 1. januarja 2023 dalje. Pred tem je na IJS aktivnosti podpore inovacijam in projektom od 1. januarja 2011 izvajal Center za prenos tehnologij in inovacij. Naša primarna naloga je prenos tehnologij in inovacij z Instituta “Jožef Stefan”, najuspešnejše slovenske raziskovalne organizacije, v gospodarstvo, tako s pridobivanjem novih sodelovanj z industrijo, kot z ustanavljanjem odcepljenih podjetij, izdelavo tržnih analiz, pomočjo pri zaščiti intelektualne lastnine in trženju le-te.

Posameznikom pomagamo pri pridobivanju pravic, ki izhajajo iz intelektualne lastnine, in pri sklepanju pogodb z industrijo, načrtovanju in ustanavljanju odcepljenih podjetij in njihovem prodoru na trg ter nudimo nasvete in pomoč pri projektnih prijavah in poslovnih načrtih. Ponujamo konkretne nasvete za optimizacijo primerov zaščite intelektualne lastnine in izvajamo njihovo aktivno trženje, izvajamo strokovno pravno svetovanje, zlasti na področju intelektualne lastnine in možnostih izkoriščanja pravic intelektualne lastnine (tehnološke presoje in ocene trga), iščemo primerne partnerje za prodajo intelektualne lastnine in izvajamo pogajanja, ob tem pa pripravljamo tudi primerne pogodbe za licenciranje ali prodajo intelektualne lastnine.

REFERENCE:

Ustanovljena odcepljena podjetja:

 • Genuine Technologies d.o.o., Bioaktivno polnilo endodontsko polnjenih zob.

 • FlexHex Proizvodnja robotskih hexapodov za avtomobilsko industrijo.

 • InoVine, d.o.o. Magnetni nanodelci, izločanje kvasne biomase iz penečih vin – v finalu izbora Start-up Slovenija 2015.

 • RGA, raziskovalna genetika in agrokemija, d.o.o. Podjetje RGA med prvimi na svetu z inovativnim postopkom križanja in žlahtnenja sort razvija komercialne sintetične linije pšenice, ki dosegajo tudi  več kot 30 % večji pridelek v primerjavi s standardnimi sortami pšenice.

 • Plasmadis, d.o.o. Trženje naprav za izboljšanje učinkovitosti industrijskih plazemskih naprav na osnovi inovativnega izvajanja meritev gostote nevtralnih atomov v realnem času. Plazemske naprave so močno razširjene v številnih industrijah, (kot so elektro, avtomobilska, tekstilna, medicinska, elektronika) in kot take predstavljajo velik potencial za rast podjetja.

 • Nanos Scientificae, razvoj in trženje, d.o.o. priprava in karakterizacija magnetnih nanodelcev za raziskave v biomedicini.

 • Particulars, d.o.o. Kompaktnih sistemi za TCT meritve signalov v obsevalnih detektorjih.

 • Vibteh, d.o.o. Diagnostična in prognostična platforma za avtomatsko spremljanje stanja opreme. Trženje storitev in tehnologije za daljinsko nadziranje delovanja vrtljivih strojev, napovedovanje okvar glede na obratovalne parametre, planiranje vzdrževalnih posegov in diagnosticiranje okvar oziroma obrabe.

 • Modro oko, d.o.o. Search point – tehnologija za interaktivno prerazvrščanje in gručenje zadetkov na osnovi spletnega iskanja, klasifikacije zadetkov in tehnologija risanja grafov.

 • Inncert, inovativne keramične tehnologije, d.o.o. Postopek nanosa adhezijske prevleke na substrat za dentalno industrijo.

 • Infinite d.o.o. Napredne tehnologije za testiranje varnosti brez živali.

Sklenjene licenčne pogodbe z industrijo

Saving d.o.o.

Podjetje Saving d.o.o. je za 360.000 evrov odkupilo inovacijo EKG PCARD Sistem za mobilno spremljanje vitalnih fizioloških parametrov in konteksta okolja. Sistem je na Odseku za komunikacijske sisteme Instituta “Jožef Stefan” razvila skupina devetih inovatorjev pod vodstvom prof. dr. Romana Trobca. En sam telesni senzor omogoča poleg meritev enokanalnega EKG še meritve dihanja, gibanja, svetlobe in temperature, kar omogoča združevanje informacij o vitalnih znakih in podatkov iz okolja za zanesljivejšo diagnostiko. Kakovost meritev je primerna za medicinsko uporabo, kar potrjuje certifikat CE 1304. Pri prenosu pravic za izkoriščanje intelektualne lastnine IJS in pri trženju sistema PCARD je pomagal tudi Center za prenos tehnologij in inovacij. (Vir: Arhiv Novic Institut “Jožef Stefan”)

PODPORA NAČRTOVANJA ODCEPLJENIH PODJETIJ:

Mladi raziskovalec IJS Luka Suhadolnik in ekipa z odseka K7 so svojo idejo za ustanovitev startup podjetja PurBox uspešno prijavili na program Climate-KIC RIS Accelerator! Podjetje se bo ukvarjalo s čiščenjem odpadnih vod na učinkovitejši in cenejši način kot obstoječe metode. Ekipa je bila izbrana za podporo v okviru programa Climate-KIC RIS Accelerator, ki vključuje program mentorstva in do 15.000 EUR finančne podpore za začetne stroške, povezane z ustanovitvijo podjetja in prodorom na trg. Idejo je Luka Suhadolnik predstavil na konferenci 9. ITTC, pri prijavi pa so mu pomagali tudi sodelavci Centra za prenos tehnologij, zato smo izredno veseli tega uspeha in celotni ekipi želimo vse najboljše na nadaljnji podjetniški poti.

POMOČ RAZISKOVALCEM PRI PROJEKTNIH PRIJAVAH IN IZVAJANJU PROJEKTOV:

Od časa ustanovitve CTT l. 2011 do danes smo skupaj s svojimi partnerji oddali številne uspešne prijave na različne nacionalne in evropske razpise. Smo ocenjevalski slovenskih in mednarodnih projektnih prijav. Delujemo v različnih odborih za pripravo smernic in razpisov na različnih ravneh, tako smo na primer sodelovali v okviru delovne skupine Evropske komisije, ki je postavila smernice za delovanje European Innovation Council – EIC Pathfinder za prebojne tehnologije in inovacije. Kasneje smo bili imenovani tudi za EIC National Champion. Na ta način smo na področju priprave in izvedbe projektov pridobili pomembne in bogate izkušnje, na podlagi katerih vam lahko kompetentno svetujemo in pomagamo. Specializirani smo predvsem za področje intelektualne lastnine pri projektih (konzorcijske pogodbe, background & foreground IP), vodenja projektov, diseminacije, vplivov (impact). Mesečno ažuriramo bazo razpisov. Več informacij najdete tukaj.

Primer: CTT je sodeloval pri pripravi projektne prijave za ERC »Proof of concept« projekt, ki ga je prof. dr. Dragan Mihailović, vodja Odseka za kompleksne snovi Instituta »Jožef Stefan«, na razpisu evropskega raziskovalnega sveta (ERC) uspešno pridobil. Projekt je namenjen razvijanju komercialnega koncepta raziskovalnih odkritij. Cilj projekta (pri pripravi prijave je sodeloval CTT) z naslovom Ultrahitri gostotnovalovni spomin za kvantno računalništvo je raziskati potencialno uporabo novo odkritega pojava v kvantnih elektronskih materialih za pomnilniško tehnologijo, ki bi omogočala izjemno visoke hitrosti in nizko porabo energije. Pridobljena sredstva bodo omogočila ugotavljanje izvedljivosti pomnilniških naprav v okviru ultrahitrega nizkotemperaturnega kvantnega računalništva, definiranje pomembnih nerešenih tehničnih vprašanj za izvajanje ter oceno časovnega okvira za širšo komercialno uporabo. Projekt se bo izvajal na Institutu »Jožef Stefan« in Centru odličnosti Nanocenter.

PROOF OF CONCEPT:

Na Institutut »Jožef Stefan« že več kot 20 let deluje interni Proof of Concept sklad. Inovacijski sklad CTT se polni izključno iz dela zaslužka od prodaje intelektualne lastnine IJS. V letih 2020 in 2021 smo 11 projektom raziskovalcev Instituta »Jožef Stefan« dodelili sredstva za prehod v višje faze TRL. Več informacij: 2020, 2021.

OSNOVNA PREDSTAVITEV INSTITUTA “JOŽEF STEFAN”

Aktivno in uspešno povezujemo znanost z gospodarstvom in šolstvom.

V službah za podporo inovacijam in projektom je zaposlenih 13 strokovnjakov z različnih strokovnih in znanstvenih področij.

V primeru vprašanj nam pišite na tehnologije@ijs.si. Z veseljem vam bomo pomagali!