Predstavitev | Center za prenos tehnologij in inovacij na Institutu "Jožef Stefan"


 

Center za prenos tehnologij in inovacij na Institutu “Jožef Stefan” deluje kot finančno neodvisna notranja enota Instituta “Jožef Stefan” od 1. januarja 2011 dalje. Naša primarna naloga je prenos tehnologij in inovacij z Instituta “Jožef Stefan”, najuspešnejše slovenske raziskovalne organizacije, v gospodarstvo, tako s pridobivanjem novih sodelovanj z industrijo, kot z ustanavljanjem novih odcepljenih podjetij, izdelavo tržnih analiz, pomočjo pri zaščiti intelektualne lastnine in trženju le-te.
 
Posameznikom pomagamo pri pridobivanju pravic, ki izhajajo iz intelektualne lastnine, in pri sklepanju pogodb z industrijo, ustanavljanju odcepljenih podjetij in njihovem prodoru na trg ter nudimo nasvete in pomoč pri projektnih prijavah in poslovnih načrtih. Ponujamo konkretne nasvete za optimizacijo primerov zaščite intelektualne lastnine in izvajamo njihovo aktivno trženje, izvajamo strokovno pravno svetovanje, zlasti na področju intelektualne lastnine in možnostih izkoriščanja pravic intelektualne lastnine (tehnološke presoje in ocene trga), iščemo primerne partnerje za prodajo intelektualne lastnine in izvajamo pogajanja, ob tem pa pripravljamo tudi primerne pogodbe za licenciranje ali prodajo intelektualne lastnine.

Aktivno in uspešno povezujemo znanost z gospodarstvom in šolstvom.

Na Centru za prenos tehnologij in inovacij je zaposlenih šestnajst strokovnjakov z različnih strokovnih in
znanstvenih področij.
 
 

 
 
 
 

V primeru vprašanj nam pišite na tehnologije@ijs.si. Z veseljem vam bomo pomagali!