Mejniki | Center za prenos tehnologij in inovacij na Institutu "Jožef Stefan"

 

2015

tri odcepljena podjetja IJS se uvrstijo med 10 najboljših na tekmovanju Start:up Slovenija
2014

na pobudo CTT na IJS sprejet nov Pravilnik o postopku prevzema službenih izumov, v katerem je posebej poudarjena vloga CTT
2013

na pobudo CTT ustanovljen Konzorcij za prenos (transfer) tehnologij / KTT
2011

ustanovljen Center za prenos tehnologij in inovacij kot finančno neodvisna in samostojna notranja enota IJS, na pobudo podenote Komunikacija in prenos tehnologije
2010

ustanovljeno prvo spin-out podjetje IJS v skladu z novim Postopkom za ustanovitev spin-out podjetij na Institutu ”Jožef Stefan”
2010

ustanovljena komisija za spin-out/off podjetja IJS, katere del je tudi Center za prenos tehnologij in inovacij
2009

prvo financiranje delovanja pisarn za prenos tehnologij s strani Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, ki se je kasneje (pod okriljem istega ministrstva ali Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo) ponovilo v letih 2010, 2011, 2013 in 2014
2009

na IJS ustanovljena podenota Komunikacija in prenos tehnologije
2008

Pisarna za prenos tehnologij uspešno organizira prvo mednarodno konferenco o prenosu tehnologij
2007

Pisarna za prenos tehnologij organizira prvi Dan odprtih vrat na IJS, pri katerem enakopravno sodelujejo vsi odseki Instituta
1998

na IJS sprejet prvi Pravilnik o postopku prevzema službenih izumov, ustvarjenih v delovnem razmerju na Institutu ”Jožef Stefan”, in nagradah, ki se pri izkoriščanju izumov plačajo izumiteljem
1996

ustanovljena Pisarna za prenos tehnologij kot del uprave IJS (U9)

 
 
 
 

V primeru vprašanj nam pišite na tehnologije@ijs.si. Z veseljem vam bomo pomagali!