2023

S 1. 1. 2023 so ustanovljene U7: Služba za vsebinsko podporo projektom, prenos tehnologij in inovacije (CTT), U8: Služba za povezovanje z gospodarstvom (SPOG) in U9: Služba za projektno informatiko, organizacijo strokovnih dogodkov in konference (SPIK).
2020

CTT izvede financiranje Proof of Concept (PoC) z namenom dviga TRL in izboljšanja možnosti za komercializacijo za 6 najboljših projektov raziskovalcev IJS
2020

CTT izvede že 300ti sestanek s podjetji
2020

CTT pomaga pri sklenitvi že preko 100 dolgoročnih mednarodnih sodelovanj slovenskih podjetij in raziskovalcev s tujimi v zadnjih letih

2020

v okviru 13. ITTC se prvič v Sloveniji podelijo nagrade Svetovne organizacije za intelektualno lastnino (WIPO)
2020

CTT izvede dvanajsto vsakoletno podelitev nagrad podjetnim raziskovalcem za najboljše invencije / inovacije s tržnim potencialom in preseže prag 80 sodelujočih ekip iz javnih-raziskovalnih organizacij s skupno 56.000 evrov podeljenih nagrad v preteklih 13 letih
2020

prva virtualna izvedba Mednarodne konference o prenosu tehnologij (ITTC)
2020

CTT pomaga pri ustanovitvi enajstega odcepljenega podjetja
2019

CTT investira sredstva iz Inovacijskega sklada CTT v komercialno zanimivo opremo IJS
2019

CTT uredi izvajanje ter se aktivno vključi v postopek registracije ne-opredmetenih sredstev na IJS
2019

CTT optimizira in začne z redno izvedbo postopka izplačevanja nagrad izumiteljem z namenom dodatno motivirati raziskovalce k sodelovanju z gospodarstvom
2019

uspešno smo sklenili pogajanja s podjetjem v tujini za prodajo licence za tehnologijo IJS na področju umetne intelligence
2019

CTT optimizira in začne z redno izvedbo postopka izplačevanja nagrad izumiteljem z namenom dodatno motivirati raziskovalce k sodelovanju z gospodarstvom
2018

CTT poleg Inovacijskega sklada IJS ustanovi lastni Inovacijski sklad
2018

na povabilo francoskih partnerjev za sodelovanje v konzorciju, smo se uspešno vključili v mednarodni projekt AI4EU, ki je bil s sodelovanjem CTT sprejet v financiranje preko programa H2020 in smo ga z vsemi viri financiranja za IJS predali v izvedbo Odseku za tehnologije znanja. Projekt z uglednimi mednarodnimi partnerji pomeni pomemben vir mreženja in dodatne mednarodne vpetosti za raziskovalce s področja umetne inteligence na IJS in širše v Sloveniji
2018

umestitev IJS/CTT med subjekte inovativnega okolja s pridobljenim prvim financiranjem podpornih storitev za podjetne raziskovalce in posameznike pri načrtovanju in ustanavljanju visokotehnoloških zagonskih podjetij in podporo že ustanovljenih zagonskih podjetij
2018

organizirana prva neformalna mreža zunanjih podjetniško-inovacijskih mentorjev “Prijatelji IJS”, po vzoru sheme MIT mentoring
2018

CTT prejme nagrado za izjemen dosežek pri prenosu tehnologij v industrijo: HiPEAC 2018 Technology Transfer Award
2018

IJS/CTT je s strani JRC povabljen in priznan, kot digitalno inovacijsko vozlišče (DIH – Digital Innovation Hub), ki ga koordinira CTT
2017

ustanovljeno prvo mednarodno odcepljeno podjetje, registrirano v tujini in ustanovljeno deseto odcepljeno podjetje, pri katerem je v postopku ustanovitve sodeloval CTT
2017

deseta Mednarodna konferenca o prenosu tehnologij 10.ITTC, ki je obeležena s podelitvijo devete nagrade za najboljše inovacije iz JRO
2017

CTT sprejet v članstvo TTO Circle, eminentnega kluba pod vodstvom JRC in v družbi institutov MaxPlanck, Weitzman, Fraunhofer, VITO, VTT.
2015

tri odcepljena podjetja IJS se uvrstijo med 10 najboljših na tekmovanju Start:up Slovenija
2014

na pobudo CTT na IJS sprejet nov Pravilnik o postopku prevzema službenih izumov, v katerem je posebej poudarjena vloga CTT
2013

na pobudo CTT ustanovljen Konzorcij za prenos (transfer) tehnologij / KTT
2011

ustanovljen Center za prenos tehnologij in inovacij kot finančno neodvisna in samostojna notranja enota IJS, na pobudo podenote Komunikacija in prenos tehnologije
2010

ustanovljeno prvo spin-out podjetje IJS v skladu z novim Postopkom za ustanovitev spin-out podjetij na Institutu ”Jožef Stefan”
2010

ustanovljena komisija za spin-out/off podjetja IJS, katere del je tudi Center za prenos tehnologij in inovacij
2009

prvo financiranje delovanja pisarn za prenos tehnologij s strani Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, ki se je kasneje (pod okriljem istega ministrstva ali Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo) ponovilo v letih 2010, 2011, 2013 in 2014
2009

na IJS ustanovljena podenota Komunikacija in prenos tehnologije
2008

Pisarna za prenos tehnologij uspešno organizira prvo mednarodno konferenco o prenosu tehnologij
2007

Pisarna za prenos tehnologij organizira prvi Dan odprtih vrat na IJS, pri katerem enakopravno sodelujejo vsi odseki Instituta
1998

na IJS sprejet prvi Pravilnik o postopku prevzema službenih izumov, ustvarjenih v delovnem razmerju na Institutu ”Jožef Stefan”, in nagradah, ki se pri izkoriščanju izumov plačajo izumiteljem
1996

ustanovljena Pisarna za prenos tehnologij kot del uprave IJS (U9)

V primeru vprašanj nam pišite na tehnologije@ijs.si. Z veseljem vam bomo pomagali!