Odprta znanost se v zadnjih letih čedalje bolj uveljavlja tako v evropskem kot domačem raziskovalnem prostoru. Države članice Evropske unije sprejemajo relevantno zakonodajo, raziskovalne organizacije se pripravljajo in/ali izvajajo ustrezne ukrepe, prav tako pa je tudi pri prijavi projektov – na primer razpisov raziskovalnega programa Obzorje Evropa – treba vključevati komponente odprte znanosti.

Odprta znanost po 40. členu Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (ZZrID) obsega predvsem odprt dostop do raziskovalnih rezultatov, vrednotenje kakovosti in vpliva znanstvenoraziskovalnega dela z uporabo odgovornih metrik ter povezovanje in vključevanje zainteresirane javnosti v raziskovalni proces. 41. člen nadalje določa, da mora financer v okviru raziskav, sofinanciranih z javnimi viri najmanj v višini 50 %, zahtevati, izvajalec znanstvenoraziskovalne dejavnosti pa zagotoviti odprt dostop do vseh recenziranih znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov ter drugih rezultatov raziskav.

Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (ARIS) in drugi financerji znanstvenoraziskovalne dejavnosti iz javnih virov v okviru pogojev za sofinanciranje, kadar je to najmanj v višini 50 %, zahtevajo, da izvajalci znanstvenoraziskovalne dejavnosti zagotovijo odprti dostop do digitalnih različic znanstvenih publikacij in drugih rezultatov raziskav, ki so obravnavani v teh publikacijah ter so nujno potrebni za ponovitev raziskav ali za ponovno uporabo rezultatov raziskav v drugih raziskavah.

Zagotavljanje odprtosti

Odprtost članka se lahko zagotovi:

  • s takojšnjo shranitvijo svoje končne, recenzirane različice članka (VoR) ali recenziranega rokopisa (AAM) v zaupanja vreden repozitorij

Odprtost raziskovalnih podatkov se zagotovi:

  • raziskovalni podatki so objavljeni v odprtem dostopu, ni pa nujno, da so vedno odprti
  • paziti je treba, da se držimo principov FAIR in načela ”Odprto, kolikor je mogoče, zaprto, kolikor je nujno.” (”As open as possible, as closed as necessary.”)

Vavčerji in javni razpisi

Pri objavljanju člankov v odprtem dostopu je možno koristiti Ugodnosti za raziskovalcevavčerji za popuste pri objavljanju – na primer pri ACS (American Chemical Society), De Gruyter, Taylor & Francis in drugih.

Prav tako je na voljo Javni razpis za povračilo stroškov znanstvenih objav v odprtem dostopu za leto 2024, ki vključuje stroške objav znanstvenih člankov oziroma stroške, povezane s pripravo znanstvenega članka za objavo v odprtem dostopu. Pet prijavnih rokov: 11. april 2024, 16. maj 2024, 12. september 2024, 14. november 2024 in 16. januar 2025

V pomoč raziskovalkam in raziskovalcem Instituta ”Jožef Stefan” pri uvajanju in izvajanju odprte znanosti objavljamo izbor preglednih informacij:

Načela FAIR

Odprte licence

Projekt SPOZNAJ

Uporabne povezave: zakonodaja, spletne strani, videoposnetki in druge informacije

Pogosta vprašanja in odgovori o odprti znanosti