Spodaj so navedena priznanja, nagrade in zahvale, ki smo jih prejeli na Centru za prenos tehnologij in inovacij oziroma raziskovalci Instituta ”Jožef Stefan” z našo pomočjo v preteklih letih.

NAGRADE

19. Mednarodna razstava inovacij ARCA 2021, Zagreb

Za tehnologijo “Environmentally friendly and energy efficient method for recovery of rare-earth elements” so izumitelji Xuan Xu, Kristina Žužek Rožman in Sašo Šturm prejel Srebrno medaljo

Raziskovalci so se razstave udeležili na pobudo Centra za prenos tehnologij in inovacij, ki jim je tudi pomagal pri pripravi plakata.

Več info

19. Mednarodna razstava inovacij ARCA 2021, Zagreb

Za tehnologijo “A method for making spatially defined aggregates by precisely positioning cells based on electrostatic interaction” sta izumitelja Aleš Lapanje in Tomaž Rijavec prejela Bronasto medaljo

Raziskovalci so se razstave udeležili na pobudo Centra za prenos tehnologij in inovacij, ki jim je tudi pomagal pri pripravi plakata.

Več info

19. Mednarodna razstava inovacij ARCA 2021, Zagreb

Za tehnologijo “A method for the synthesis of metal molybdates and tungstates from molybdenum and tungsten carbides and nitrides” sta izumitelja Aleš Mrzel in Damjan Vengust prejela Bronasto medaljo

Raziskovalci so se razstave udeležili na pobudo Centra za prenos tehnologij in inovacij, ki jim je tudi pomagal pri pripravi plakata.

Več info

18. Mednarodna razstava inovacij ARCA 2020, Zagreb

Za tehnologijo “Memory device and method for its operation” so izumitelji Dragan Mihailović, Damjan Svetin, Anže Mraz ter Rok Venturini prejeli Zlato medaljo

Raziskovalci so se razstave udeležili na pobudo Centra za prenos tehnologij in inovacij, ki jim je tudi pomagal pri pripravi plakata.

Več info

18. Mednarodna razstava inovacij ARCA 2020, Zagreb

Za tehnologijo “Method for treatment medical devices made from nickel – titanium (NiTi) alloys” so izumitelji Ita Junkar, Rok Zaplotnik, Metka Benčina, Janez Kovač ter Miran Mozetič prejeli Srebrno medaljo

Raziskovalci so se razstave udeležili na pobudo Centra za prenos tehnologij in inovacij, ki jim je tudi pomagal pri pripravi plakata.

Več info

17. Mednarodna razstava inovacij ARCA 2019, Zagreb

Za tehnologijo Device and method for producing UV radiation so Alenka Vesel, Miran Mozetič, Rok Zaplotnik, Gregor Primc in drugi prejeli bronasto medaljo.

Raziskovalci so se razstave udeležili na pobudo Centra za prenos tehnologij in inovacij, ki jim je tudi pomagal pri pripravi plakata.

Več info

17. Mednarodna razstava inovacij ARCA 2019, Zagreb

Za tehnologijo Real time measurement of radicals in industrial plasma devices for surface modification so raziskovalci Gregor Primc, Miran Mozetič, Alenka Vesel prejeli bronasto medaljo.

Raziskovalci so se razstave udeležili na pobudo Centra za prenos tehnologij in inovacij, ki jim je tudi pomagal pri pripravi plakata.

Več info

16. Mednarodna razstava inovacij ARCA 2018, Zagreb

Za izum funkcionalnih hidroksiapatitiov / zlatih kompozitov kot “zelenih” materialov z antibakterijsko aktivnostjo in postopek za njihovo pripravo in uporabo so Marija Vukomanović, Srečo Davor Škapin in Danilo Suvorov prejeli srebrno medaljo.

Raziskovalci so se razstave udeležili na pobudo Centra za prenos tehnologij in inovacij, ki jim je tudi pomagal pri pripravi plakata.

Več info

HiPEAC 2018 Technology Transfer Award

Center za prenos tehnologij in inovacij (CTT) je s strani Evropske mreže HiPEAC (European Network on High Performance and Embedded Architecture and Compilation), ki predstavlja največje svetovno stičišče raziskovalcev in gospodarstva na področju računalniških sistemov, prejel nagrado za prenos tehnologij »HiPEAC Tech Transfer Award«. Nagrado HiPEAC, za enega izmed najbolj uspešnih prenosov tehnologij iz raziskovalne sfere v gospodarstvo preteklega leta, je center prejel na osnovi prijavljenega projekta, ki sloni na tehnologiji Odseka za reaktorsko fiziko (F8) ter Reaktorskega infrastrukturnega Centra (RIC) na IJS. Predstavljena tehnologija je bila ob podpori CTT ustrezno zaščitena ter prenesena v komercialno uporabo v kar dve slovenski podjetji ter francosko podjetje in večjo francosko raziskovalno in razvojno organizacijo.

PRIZNANJA

Industrijski forum IRT, 2021

Slovensko podjetje Plamtex INT je v sodelovanju z raziskovalci Odseka za računalniške sisteme in Odseka za inteligentne sisteme v delovni proces uvedlo inovativno rešitev planiranja proizvodnje individualiziranih orodij s strojnim učenjem. Z rešitvijo so se podjetje in raziskovalci Instituta ”Jožef Stefan” uvrstili v zaključni izbor Taras 2021 na Industrijskem forumu IRT in prejeli priznanje. Vzpostavitev in izvedba sodelovanja je potekala pod okriljem Centra za prenos tehnologij in inovacij na Institutu ”Jožef Stefan”.

Priznanje Prometej znanosti, 2015

Priznanje za pospeševanje in promocijo prenosa znanja v gospodarstvo ter za ozaveščanje splošne javnosti o razvojni vlogi znanosti

Best Practice Awards Finalist, Enterprise Europe Network, 2013

Plaketa za finaliste v tekmovanju centrov Entwrprise Europe Network v kategoriji “tehnološka presoja”

Priznanje Inovatorskega centra ASI, 2012

Priznanje za pionirstvo na področju prenosa tehnologij v Sloveniji in za povezovanje slovenskega podpornega okolja za inovacije

Best Practice Award Nominee, Enterprise Europe Newtork, 2011

Nominacija za dobro prakso na področju integriranih storitev za majhna in srednje velika podjetja

ZAHVALE

Vsak teden med šolskim letom organiziramo obiske šol na raziskovalnih odsekih IJS. Nekaj zahval učiteljev in učencev si lahko preberete tukaj.

Noč ima svojo moč 2019

Zahvala za naše sodelovanje na dogodku Noč ima svojo moč, 2019.

5. vrt eksperimentov

Zahvala za naše sodelelovanje na 5. vrtu eksperimentu v času desetega Znanstivala

Mednarodni obrtni sejem MOS, 2017

Zahvala za sodelovanje na dogodku “Business to Science” in predstavitev na razstavnem prostoru Odbora za znanost in tehnologijo pri OZS