24. oktobra, 2018

Nagrade za inovacije na Mednarodni razstavi inovacij ARCA

Vir: Fakulteta za informacijske študije Novo mesto.

 

V okviru 16. Mednarodne razstave inovacij (ARCA), združene s sejmom kmetijskih inovacij (AGRO ARCA), v Zagrebu med 18. in 20. oktobrom 2018 je potekalo tekmovanje kar 150 izumov iz 8 držav. S podporo Centra za prenos tehnologij in inovacij v okviru projekta Konzorcij za prenos tehnologij iz JRO v gospodarstvo, ki ga delno financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Republika Slovenija in katerega operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne osi 1 Krepitev raziskav, tehnološkega razvoja in inovacij je bilo razstavljenih kar pet izumov, od katerih so bili nagrajeni kar trije s srebrno medaljo in eden z bronasto.

Med nagrajenci so tudi Marija Vukomanović, Srečo Davor Škapin in Danilo Suvorov z Instituta »Jožef Stefan« za izum funkcionalnih hidroksiapatitiov / zlatih kompozitov kot “zelenih” materialov z antibakterijsko aktivnostjo in postopek za njihovo pripravo in uporabo. Izum s področja nanotehnologije se lahko uporablja za vse antibakterijske izdelke, kjer se sicer srebro, ki pa ima določene toksične lastnosti, kar je pomanjkljivost, ki jo izum odpravja.

Več o dogodku, si preberite na povezavi.