Na Centru za prenos tehnologij in inovacij smo od časa ustanovitve Centra l. 2011 do danes skupaj s svojimi partnerji oddali številne uspešne prijave na različne nacionalne in evropske razpise. Smo ocenjevalci slovenskih in mednarodnih projektnih prijav. Delujemo v različnih odborih za pripravo smernic in razpisov na različnih ravneh, tako smo na primer sodelovali v okviru delovne skupine Evropske komisije, ki je postavila smernice za delovanje European Innovation Council – EIC Pathfinder za prebojne tehnologije in inovacije. Kasneje smo bili imenovani tudi za EIC National Champion. Na ta način smo na področju priprave in izvedbe projektov pridobili pomembne in bogate izkušnje, na podlagi katerih vam lahko kompetentno svetujemo in pomagamo.


Zainteresiranim odsekom nudimo pomoč pri pripravi projektnih prijav:

 • mesečno ažuriramo iskalnik razpisov;
 • pomoč glede posameznih razpisnih shem;
 • pomoč pri razlagi razpisov;
 • pomoč pri iskanju projektnih partnerjev in mednarodni promociji aktivnosti odsekov preko mreže Enterprise Europe Network ter preko mreže Vision 2020, katerih člani smo;
 • pomoč pri vzpostavljanju konzorcijev;
 • pomoč pri pripravi posameznih delov projektnih prijav (npr. upravljanje / Management, komunikacija & razširjanje /Communication & Dissemination, vpliv / Impact);
 • pomoč pri pripravi pravnih dokumentov, povezanih s projektnimi prijavami npr. konzorcijske pogodbe;
 • pomoč pri pregledu predhodne intelektualne lastnine (background IP) in predvidene intelektualne lastnine (foreground IP) ter vsebinski predlogi ravnanja z IL za prilogo konzorcijske pogodbe;
 • pomoč pri pravnih vidikih sodelovanja partnerjev iz različnih držav članic (npr. prenos rezultatov v različne države članice);
 • pomoč pri pravnih vidikih evropskih raziskovalnih programov (npr. državna pomoč, intelektualna lastnina, odprt dostop, FAIR, Open Science);
 • pomoč pri vložitvi projektnih prijav;
 • pomoč pri razvoju poslovnega načrta;
 • organiziramo tudi predavanja, delavnice in seminarje na temo projektnih prijav in drugih s tem področjem povezanih tem.

Zainteresiranim odsekom nudimo pomoč pri izvajanju projektov:

 • pomoč pri vsebinski pripravi na izvajanje projektov (Impact, Management del);
 • pomoč pri izvajanju projektov (Impact in Management del);
 • pomoč pri pripravi izročkov (Deliverables);
 • pomoč pri pravnih vprašanjih tekom izvajanja projektov:
 • pomoč pri pravnih vidikih sodelovanja partnerjev iz različnih držav članic (npr. prenos rezultatov v različne države članice);
 • pomoč pri pravnih vidikih evropskih raziskovalnih programov (npr. državna pomoč, intelektualna lastnina, odprt dostop, FAIR, Open Science);

V obliki mesečnega pregleda razpisov pošiljamo aktualne informacije o odprtih nacionalnih in EU razpisih. V kolikor bi želeli biti med prejemniki pregleda razpisov tudi vi, nam pišite na tehnologije@ijs.si.

Ob tem vam ažurirano bazo aktualnih nacionalnih in EU razpisov ponujamo tudi na naših spletnih straneh, ustrezen razpis zase pa lahko najdete s pomočjo zmogljivega iskalnika.

Poiščite razpis zase!

Pripravili smo tudi dokument, za katerega menimo, da bo raziskovalcem v pomoč pri dopolnjevanju pravnih vsebin in pripravi pravnih dokumentov, povezanih s projektnimi prijavami (dostopno samo Interno z IJS IP/DNS/VN, v angleškem jeziku):

PIL: Zaščita, izraba, ozadje, management, odprt dostop

Dodatno je na voljo predloga z vsebinami na področju odprte znanosti za pripravo projektnih prijav in je namenjena za uporabo izključno znotraj Instituta ”Jožef Stefan” (dostopno samo Interno z IJS IP/DNS/VN, v angleškem jeziku):

Predloga: odprta znanost

Za zaščito interesov raziskovalcev pri projektnih prijavah se lahko uporabi tudi predloga sporazuma o nerazkrivanju informacij (NDA – angl. non-disclosure agreement), s katerim se ostale projektne partnerje zaveže k uporabi projektnega predloga izključno za namene prijave določenega projekta. Predlogo lahko na CTT dodatno prilagodimo glede na vaše zahteve, prav tako pa tudi izvedemo podpisno proceduro znotraj Instituta ”Jožef Stefan”, za kar nas lahko obvestite na tehnologije@ijs.si.

Uporaba predloge NDA je namenjena izključno za uporabo znotraj Instituta ”Jožef Stefan” (dokument dostopen samo interno z IJS IP/DNS/VN, v angleškem jeziku).

Predloga: sporazum o nerazkrivanju informacij (NDA)

Seznam referenc vključenosti v mednarodne in nacionalne institucije in projekte za uporabo pri projektnih prijavah na Institutu ”Jožef Stefan”. Uporaba je dovoljena v skladu z določili v dokumentu in vključitvi CTT v projektno prijavo na področjih, kjer lahko aktivno sodelujemo – na primer učinek (impact) in upravljanje (management).

Seznam referenc – institucije in projekti

Pregled ključnih informacij o European Innovation Council (EIC) – povezanost s programom Obzorje Evropa, osrednji instrumenti in značilnosti ter sheme financiranja.

Predstavitev EIC

V primeru vprašanj nam pišite na tehnologije@ijs.si. Z veseljem vam bomo pomagali!