Institutu “Jožef Stefan” (IJS) je vozlišče za digitalne inovacije (DIH), ki ga koordinira notranji Center za prenos tehnologij in inovacij (CTT). Vozlišče na osnovi evropskega povezovanja v okviru mreže vozlišč za digitalne inovacije Evropske komisije sodeluje pri prijavah na projekte Evropske komisije za vozlišča za digitalne inovacije, pri prijavah na projekte, kjer je zahtevana komponenta vozlišča za digitalne inovacije ter pri oddaji Pisem o nameri na različne pobude vozlišča za digitalne inovacije. Mreža vozlišč za digitalne inovacije Evropske komisije pri svojem delovanju sledi sledečim usmeritvam.

Vozlišče, kot osrednja točka razvoja, digitalizacije in industrijskih odnosov na nacionalni in mednarodni ravni, vzpostavlja sistem sodelovanja med raziskovalnimi oddelki IJS, domačim in tujim gospodarstvom ter partnerskimi mrežami znotraj Evrope Enterprise Europe Network in mrežo pisarn za prenos tehnologij v Sloveniji KTT.

Vozlišče raziskovalcem in podjetjem pomaga pri inovacijah, prenosu znanstvenih rezultatov v prakso in digitalizaciji industrije v okviru podpore Kompetenčnega centra na področju računalništva po meri in nizke porabe energije za kibernetske sisteme in internet stvari (CLEC) na Oddelku za komunikacijske sisteme Instituta Jožef Stefan, ki vzpostavlja mrežo kompetenčnih centrov po vsej EU. Ta zagotavlja “vse na enem mestu” in čezmejne storitve posredovanja tehnologij v EU. To je kontaktna točka za lokalni ekosistem v Sloveniji.

Naše ključne dejavnosti obsegajo:

Kot vodje DIH Institut “Jožef Stefan” smo bili izbrani pri projektu DIHelp, kjer prejemamo izobraževanja s strani strokovnjakov na področju poslovnih načrtov, financiranja in upravljanja z inovacijami in tako pridobivamo znanja za bolj celovito in kvalitetno podporo malim in srednje velikim podjetjem.

IJS je DIH, ki ga koordinira CTT. V okviru DIH in na osnovi našega povezovanja z drugimi DIH po Evropi sodelujemo pri prijavah na projekte, ki se tematsko navezujejo na ustrezne odseke IJS.

  1. V primeru, da na odseku opazite dobro priložnost za prijavo na razpis, kjer se zahteva DIH komponenta ali je to dodana vrednost, nas prosimo obvestite in bomo prijavo z veseljem podprli.
  2. V kolikor bomo na CTT samostojno prijavljali kakšen projekt na katerega od razpisov za financiranje projektov, v katerih naj bi sodeloval IJS DIH, in bo tematsko navezan na vaš odsek, vas bomo ustrezno obvestili in povabili k sodelovanju v prijavi.
  3. Oddaja Pisem o nameri na različne DIH pobude poteka s strani CTT, pri čemer odseke čim manj obremenjujemo.

Že v preteklosti je CTT pomagal pri prijavi projektov, ki so jih pisali odseki zase. Ker ima IJS status DIH, CTT pa ga koordinira, so nas odseki  v primeru, da so projekti rabili DIH komponento, obvestili CTT in to v prijavi skladno z dogovorom s CTT ustrezno omenili. Tako načrtujemo tudi v prihodnje. V kolikor boste na odseku prijavljali kakšen projekt, kjer bi potrebovali pomoč CTT oz. bi projekt rabil DIH komponento, nam prosimo sporočite, da se dogovorimo za ustrezno pomoč oziroma ustrezno omembo DIH.

V primeru vprašanj nam pišite na tehnologije@ijs.si. Z veseljem vam bomo pomagali!