null

Individualni obiskovalci, družine in manjše skupine nas lahko brez predhodne najave obiščete na Dan odprtih vrat.  Dan odprtih vrat je s konca marca 2020 prestavljen na kasnejši datum v letu, ki je še v usklajevanju.

Obiščete lahko:

Institut »Jožef Stefan«, Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana
Obiskovalce vabimo, da se ob polni uri (ob 9.00, 10.00, 11.00, 12.00 in 13.00) zberejo pri vratarju na glavnem vhodu IJS ter si izberejo in ogledajo enega ali več programov ogledov laboratorijev Instituta v trajanju ene ure.

Ogled programov

Reaktorski center Podgorica, Institut »Jožef Stefan«, Brinje 40, Dol pri Ljubljani

Vsako polno uro (ob 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00 in 14.00 – ko gre avtobus po obiskovalce na Reaktor, ker se zadnji ogled tam zaključi ob 14.30) bo organiziran brezplačen prevoz (odhod z Jamove ceste 39) na Reaktorski center – enoto IJS v Podgorici, kjer si bodo lahko obiskovalci (ob 9.30, 10.30, 11.30, 12.30 in 13.30 – zadnji ogled) ogledali:

Obiskovalci bodo najprej izvedeli nekaj osnovnih informacij o reaktorju. Nato si bodo ogledali komandno sobo, kjer med obratovanjem sedi operater in upravlja reaktor s kontrolnimi palicami. Sledil bo ogled reaktorske ploščadi. Od tam se lepo vidi na dno reaktorskega bazena, kjer se nahaja sredica. V zadnjih letih se večina eksperimentov izvaja na ploščadi, zato je tam tudi veliko zanimive eksperimentalne opreme. Ogled se bo zaključil z ogledom »vročih laboratorijev«. Pa ne vročih zaradi visokih temperatur, pač pa zato, ker se tam lahko ravna z visoko radioaktivnimi materiali. Celoten program bo potekal približno eno uro.

V izobraževalnem centru za jedrsko tehnologijo bodo obiskovalci lahko prisluhnili kratki predstavitvi delovanja naše jedrske elektrarne Krško. Predstavitvi bo sledila delavnica o radioaktivnosti, kjer bodo obiskovalcem predstavljene lastnosti radioaktivnega sevanja in kako se pred njim zaščitimo. Ves čas, tudi med posameznimi vodenimi ogledi, si bodo obiskovalci lahko ogledali stalno razstavo o jedrski tehnologiji. V primeru lepega vremena se bodo kar na parkirišču poigrali še s toplotnimi stroji, predstavljeni pa jim bodo tudi eksperimenti, povezani z energijo in delovanjem elektrarn. Program v izobraževalnem centru bo potekal približno eno uro.

V okviru Odseka za fiziko nizkih in srednjih energij na Institutu »Jožef Stefan« deluje Mikroanalitski center (MIC), ki se nahaja v Podgorici, na katerem obratuje največji slovenski ionski pospeševalnik. HVEE Tandetron pospeševalnik je zasnovan za proizvodnjo visokoenergijskih ionskih žarkov za spreminjanje in analizo ionskega žarka v raziskovalnem okolju. Ima možnost proizvajanja velikega števila visoko stabilnih ionskih žarkov z energijo sto keV do več MeV. Del ekoloških raziskav poteka na meritvah in z metodami jedrske fizike. Pri tem se zbrane vzorce analizira z metodo protonskega vzbujanja rentgenskih žarkov, ki je bila  v osemdesetih letih vpeljana Pri Van de Graaffovem pospeševalniku, danes pa poteka na novem pospeševalniku Tandetron ali pa z metodo rentgenske fluorescence. S tema dve metodama se lahko istočasno  izmeri vrsto elementov, ki so v preiskovalnih vzorcih v sledeh. V MIC poteka projekt nadzora radioaktivnosti v okolici JE Krško in ob raziskovalnem reaktorju TRIGA. 

V času Dneva odprtih vrat bo ogled pospeševalnika potekal skupaj z obiskom Odseka za znanosti o okolju. Na vsakem odseku se bodo obiskovalci zadržali približno pol ure.

Odsek za znanosti o okolju deluje na dveh lokacijah, na Jamovi cesti 39 v Ljubljani in v okviru Reaktorskega centra Podgorica. Odsek pokriva široko paleto raziskovalnih dejavnosti, ki so raznolike kot je raznoliko samo okolje. Raziskave se osredotočajo na prepletanje recipročnih fizikalnih, kemijskih in bioloških procesov, ki oblikujejo naše okolje, ter na človeka in njegove dejavnosti.  Raziskave odseka  tako potekajo v več sklopih, kot so Analizna kemija okolja, Kroženje snovi in elementov v okolju, Mikrobna sistemska ekologija,  Okolje, zdravje in hrana, Okoljske tehnologije, Ocena vplivov na okolje in ocena tveganja ter Nadzorne meritve v okolju. Med drugim se na odseku ukvarjajo z raziskavami, kako vplivajo na zdravje različne kemikalije, kot so živo srebro, kadmij, svinec, selen, arzen in številne organske spojine, ki pristanejo na naših krožnikih. Odsek sodeluje tudi pri razvoju tehničnih rešitev za okoljske probleme in upravljanje okolja. V okviru odseka delujejo ISO-FOOD – ERA katedra za kakovost,  varnost in sledljivost živil z uporabo izotopskih tehnik, infrastrukturni Center za masno spektrometrijo in ELME – ekološki kemijski laboratorij z mobilno enoto. Delo na odseku je interdisciplinarno: raziskave, ki temeljijo na naravoslovnih znanosti, poskušajo v kombinaciji z družboslovjem prenesti v pravni red in prakso.

V času Dneva odprtih vrat bo obisk na tem odseku potekal skupaj z ogledom pospeševalnika Tandetron (na vsakem odseku se bodo obiskovalci zadržali pol ure). Poleg ogleda laboratorijev odseka za znanosti o okolju bodo pripravljeni nekateri zanimivi eksperimenti, kjer bodo obiskovalci lahko sodelovali in preizkusili svoje znanje.

V času Dneva odprtih vrat je zbor obiskovalcev na parkirišču pred Izobraževalnim centrom za jedrsko tehnologijo (večje parkirišče na levi strani takoj za vratarnico). Na parkirišču bodo postavljeni panoji, na katerih bodo označeni programi ogledov, poleg panojev pa bodo tudi koordinatorji, ki bodo pospremili obiskovalce k posameznim programom.

Za ogled raziskovalnega reaktorja TRIGA je potrebno predhodno (na avtobusu) izpolniti prijavnico in imeti s seboj veljaven osebni dokument (tudi otroci).

Odhod zadnjega avtobusa z Reaktorskega centra proti Jamovi je ob 14.30.

V primeru vprašanj nam pišite na tehnologije@ijs.si. Z veseljem vam bomo pomagali!