S klikom na naslovnice lahko prelistate elektronske različice naših tiskanih publikacij.

KNJIGE IN BROŠURE

MODROSTI IZ INOVACIJSKEGA PODPORNEGA OKOLJA V JAVNIH RAZISKOVALNIH ORGANIZACIJAH 
za upravljavce inovacijskega sistema
(izdano 2021)
Development opportunities 4
an overview of the latest technologies developed at the Jožef Stefan Institute (samo v angleškem jeziku) (izdano 2021)
ZAŠČITA IN TRŽENJE TEHNOLOGIJ ZA RAZISKOVALCE IN PODJETJA
Zbornik prispevkov partnerjev Konzorcija za prenos tehnologij iz JRO v gospodarstvo (KTT)
(izdano 2021)
Patents from the Jožef Stefan Institute 1999 – 2018
(samo v angleškem jeziku) (izdano 2020, ponatis 2021)
Priročnik o prenosu tehnologij
Za slovensko gospodarstvo in slovensko znanost (izdano 2018, ponatis 2020)
Patents of the Jožef Stefan Institute
2012 – 2016 (samo v angleškem jeziku) (izdano 2018)
Investment Opportunities
at the Jožef Stefan Institute (samo v angleškem jeziku) (izdano 2018, ponatis 2020)
Priložnosti za sodelovanje z Institutom “Jožef Stefan” (izdano 2017, ponatis 2020)
Združenje SI-TT
Pisarne za prenos tehnologij v Sloveniji (izdano 2017)
Prenos tehnologij na javnih raziskovalnih organizacijah v Sloveniji (izdano 2015)
Development Opportunities 03
at the Jožef Stefan Institute (samo v angleškem jeziku) (izdano 2015, ponatis 2020)
Ponudba storitev
Centra za prenos tehnologij in inovacij (izdano 2014, ponatis 2020)
Razvojne priložnosti-Development Opportunities 01 (izdano 2013) Razvojne priložnosti 00 (izdano 2007)

BAZE PODATKOV

Ponudba tehnologij IJS

Patenti Instituta “Jožef Stefan”

Raziskovalna oprema IJS

Baza nacionalnih in EU razpisov

LEAFLETI, ROLLUPI, PLAKATI

Uveljavljanje davčnih olajšav za vlaganje v raziskave in razvoj (izdano 2021)
Intelektualna lastnina v raziskovanju (izdano 2020) Koraki zaščite in trženja intelektualne lastnine na Institutu “Jožef Stefan” s Centrom za prenos tehnologij in inovacij (izdano 2020)
Storitve Centra za prenos tehnologij in inovacij na področju pridobivanja projektov (izdano 2020) Meet the Center for Technology Transfer and Innovation at the Jožef Stefan Institute (samo v angleškem jeziku) (izdano 2020)
Promocijski plakat za tehnologijo: Method for treatment medical devices made from nickel – titanium (NiTi) alloys

Junkar I., Bencina M., Zaplotnik R., Kovac J., Mozetic M.
Department of Surface Engineering and Optoelectronics, Jožef Stefan Institute,
Jamova 39, SI-1000 Ljubljana, Slovenia

Patent application: EP3636294A1

(izdano 2020)

Promocijski plakat za tehnologijo: Innovative superconductor-based memory device and method for its operation, using a switchable resistive element suitable for superconducting computing –compatible with superconducting flux-quantum electronics

Dragan Mihailovic, Damjan Svetin, Anže Mraz, Rok Venturini
Jožef Stefan Institute, Ljubljana, Slovenia

(izdano 2020)

Konzorcij za prenos tehnologij iz JRO v gospodarstvo (KTT) (izdano 2019) Raziskovalni odseki Instituta “Jožef Stefan” (izdano 2018)
Mednarodni partnerski dogodek
R2B sestanki (izdano 2018)
Navodila za upravljanje s pravicami intelektualne lastnine pri sklepanju pogodb o sodelovanju in konzorcijskih pogodb (izdano 2014, ponatis 2020)

DRUGO GRADIVO

Nekatere publikacije projektov CTT – vsebuje Zgodbe o uspehu IJS

KETGATE Enhancing SME competitiveness through improved access to Key Enabling Technologies (izdano 2020)

V primeru vprašanj nam pišite na tehnologije@ijs.si. Z veseljem vam bomo pomagali!