Odsekom nudimo aktivno pomoč pri izpeljavi postopkov na IJS v okviru upravljanja z intelektualno lastnino. Izumitelj se lahko z idejo o izumu oglasi na Centru za prenos tehnologij in inovacij, kjer mu pomagamo pripraviti obrazec “Prijava izuma” in osnutek “Patentne prijave”. Za to je potrebno skupaj z izumiteljem opraviti preliminaren pregled stanja tehnike za izum in preliminarno oceno trga.

Izumitelj izum Institutu uradno razkrije z oddajo “Prijave izuma” in osnutka patentne prijave direktorju IJS, s čimer prične teči 3-mesečni rok za odločitev Instituta o prevzemu izuma.

Sledi interna presoja vsebine izuma in pogojev za pridobitev in varstvo pravic industrijske lastnine, kot so patent, model, znamka ali tehnična izboljšava:

  • Komisija za industrijsko lastnino – način nastanka izuma; ali gre za neposredni/posredni službeni izum ali prosti izum; patentabilnost izuma;
  • Center za prenos tehnologij in inovacij – gospodarska uporabljivost in možnosti komercializacije;
  • Interni patentni zastopnik IJS – patentabilnost izuma.

Direktor IJS prejme:

  • strokovno oceno; ali izum izpolnjuje pogoje za pridobitev pravic IL; da gre za neposredni/posredni službeni izum; ter predlog oblike prevzema izuma;
  • preliminarno tržno oceno oziroma možnosti gospodarskega izkoriščanja izuma in predlog oblike prevzema izuma;
  • osnutek “Patentne prijave” oz. drug predlog oblike prevzema izuma.

Na podlagi pridobljenih mnenj direktor izda Sklep o ne-/delnem/popolnem prevzemu naposrednega ali posrednega službenega izuma (najkasneje v roku 3 mesecev od prejema obvestila o nastanku izuma).

Več o možnostih izkoriščanja storitev Centra za prenos tehnologij in inovacij v postopku prevzema službenih izumov lahko najdete v Pravilniku o postopku prevzema službenih izumov (dokument je dostopen le z IP naslovov znotraj omrežja IJS).
 
 
 
 

V primeru vprašanj nam pišite na tehnologije@ijs.si. Z veseljem vam bomo pomagali!