Implementacija tehnologije reaktorjev s plavajočimi nosilci biomase v proizvodne procese

Bor-plastika d. o. o. je zasebno podjetje s Hrvaške, ki se je razvilo v hitro rastoče podjetje s širokim spektrom izdelkov iz termoplastov. Ob nenehnem izboljševanju svoje proizvodne tehnologije, je podjetje svojo paleto izdelkov razširilo s čistilnimi napravami odpadnih voda in napravami za čiščenje zraka za proizvodne obrate. Skupina strokovnjakov je razvila nov način čiščenja voda za različne vrste odpadnih voda.

Primerjava velikosti posamezne komponente

Preko sodelovanja z Institutom ”Jožef Stefan” (Odsek za sisteme in vodenje) in portugalskim International Iberian Nanotechnology Laboratory je podjetje želelo izboljšati delovanje čistilnih naprav za aerobno biološko čiščenje odpadnih voda s tehnologijo reaktorjev s plavajočimi nosilci biomase (angl. Moving Bed Biofilm Reactor – MBBR). Tovrstne čistilne naprave se uporabljajo, ko hidravlična in organska obremenitev surove odpadne vode nihata, kar je pogosto pri turističnih objektih: hotelih, apartmajih in vikendih. Podjetje je namreč letno porabilo preko 200 ton termoplastov, z uvedbo nove tehnologije pa so želeli zmanjšati prostornino naprave in istočasno zmanjšati obseg uporabljenih surovin.

Predstavitev vzpostavljenega sodelovanja med podjetjem in raziskovalci (iz Slovenije so sodelovali raziskovalci Odseka za sisteme in vodenje na Institutu ”Jožef Stefan”)

Pri izvedbi projekta so raziskovalci Odseka za sisteme in vodenje na Institutu ”Jožef Stefan” prispevali dragocene izkušnje in znanja na področju modeliranja čistilnih naprav, ki v praksi zelo zapletene sisteme predstavijo na bolj nazoren način. Konkretno so preko modelov in primerjave različnih parametrov (na primer končna kvaliteta očiščene odpadne vode, pogoji obratovanja in podobno) prikazali, kako zasnovati čistilne naprave pri uvedbi tehnologije reaktorjev s plavajočimi nosilci biomase. Pri tem so se oprli tudi na eno izmed temeljnih usmeritev njihovih raziskav: razvoj konkretnih sistemov in naprav za uporabo v industriji ter proizvodov, namenjenih trgu.

Rezultat
S prehodom na tehnologijo MBBR je podjetje zmanjšalo porabo surovin za proizvodnjo čistilnih naprav in s tem omogočilo verižno reakcijo prihrankov v skoraj vseh fazah proizvodnje čistilnih naprav.

Poleg prihrankov lahko podjetje pokaže veliko boljše rezultate pri prečiščeni odpadni vodi, zaradi česar je bil celoten projekt toliko bolj okolju prijazen. Celoten postopek čiščenja je izboljšan s pomočjo nosilcev biomase s posebno sestavo kompozitnega materiala na osnovi nanoceluloze. To je bilo ključnega pomena za ustvarjanje nadzorovanih pogojev za izboljšanje zmogljivosti naprave, s hkratnim ohranjanjem funkcionalnosti ter zagotavljanjem nižjih stroškov za končnega uporabnika.

Pri iskanju rešitve za izboljšano delovanje čistilne naprave je v povezovalni vlogi sodeloval Center za prenos tehnologij in inovacij na Institutu ”Jožef Stefan”, ki je tako podjetju kot tudi tehnološkima centroma ves čas nudil podporo od začetnega navezovanja stika preko skupnega razvoja pa vse do zaključka projekta. Hrvaško podjetje se je namreč v izhodišču soočalo s težavo najti ustrezne tehnološke centre, ki pa jih v njihovi okolici ni bilo, z navezavo stika in vključitvijo v projekt, pa je že kmalu steklo sodelovanje s kar dvema tehnološkima centroma iz različnih držav. Ponosni smo, da so bili v projekt vključeni tudi raziskovalci Odseka za sisteme in vodenje na Institutu ”Jožef Stefan”, ki so s svojim znanjem pomembno prispevali h končni zasnovi čistilne naprave.

Naprava za biološko čiščenje vode

Izvedba sodelovanja je potekala v okviru evropskega projekta KET4CleanProduction. Na uradni spletni strani si lahko ogledate tudi angleško različico besedila.

K vzpostavitvi in financiranju projekta je ključno prispeval Center za prenos tehnologij in inovacij na Institutu ”Jožef Stefan”.