Hidrofoben TOP COAT premaz za uporabo v morju

ChemiTek je podjetje, ki se ukvarja z razvojem in trženjem strankam prilagojenih rešitev za industrijsko vzdrževanje. Ima raznolik portfelj, ki predstavlja več inovativnih rešitev za industrijsko uporabo v različnih panogah kot so industrija sončnih celic, avtomobilska, pomorska, aeronavtična industrija ter industrija ravnanja z odpadki. Ponuja izdelke za hidrofobno premazovanje steklenih površin, ki se uporabljajo za sončne celice. Hidrofobne premaze se lahko nanese na različne materiale npr. plastiko, vlakna in kovine ter na vse vrste opreme, ki se uporablja v ali na morju.

Izhodiščna želja pri sklepanju sodelovanja z Odsekom za fizikalno in organsko kemijo na Institutu ”Jožef Stefan” in tamkajšnjim International Iberian Nanotechnology Laboratory, je bila razvoj tehnologije, ki bi omogočala, da bi premaze lahko uporabili kot črnilo, s katerim bi preprečili biološko obraščanje opreme v morju brez uporabe biocidov. Pri začetnem navezovanju stika s slovenskimi raziskovalci je dejavno sodeloval Center za prenos tehnologij in inovacij (CTT) na Institutu ”Jožef Stefan”, ki je preko poznavanja raziskovalnih področij in preteklih raziskovalnih dosežkov hitro prepoznal ustrezne sogovornike na Institutu ”Jožef Stefan” ter jih predlagal podjetju.

Odsek za fizikalno in organsko kemijo se namreč poleg sinteze novih spojin osredotoča na raziskave fizikalno-kemijskih procesov, ki se odvijajo na površinah trdih snovi, kamor uvrščamo na primer korozijo. Pri tem velja izpostaviti tudi njihove bogate izkušnje z okolju prijaznimi prevlekami. Vse to se je izkazalo za ključno pri zasnovi rešitve izziva podjetja, kjer je dodatno dimenzijo zahtevnosti predstavljala možnost uporabe pod morsko gladino.

Rezultat
Glavni rezultat je bil razvoj premaza brez biocidov za uporabo v morju. Zamenjava biocidov s hidrofobnimi dodatki zmanjšuje strošek surovin ter omogoča varno in posledično cenejšo proizvodnjo, saj zmanjšuje stroške upravljanja okolju škodljivih snovi, ker je le-teh manj. Z uporabo hidrofobnih dodatkov in nanodelcev za hrapave površine, se je WCA prevleke povečal na približno 120⁰. Na novo razviti premaz je pokazal kombinacijo odličnih lastnosti, tj. odličnega oprijema, nizkega razmerja nabreknjenja v vodi, odličnih lastnosti pri preprečevanju zaraščanja in visoke korozijske stabilnosti, zaradi česar je primeren za nanašanje premazov proti morskemu obraščanju.

Vpogled v sodelovanje med raziskovalci in portugalskim podjetjem. V raziskovalnem projektu so iz Slovenije sodelovali raziskovalci Odseka za fizikalno in organsko kemijo (K3) na Institutu ”Jožef Stefan”.

ChemiTek je s projektom izjemno zadovoljen, saj je izboljšal svoje proizvodne procese, kar mu omogoča inovativen in okolju prijazen izdelek.

Ključni dejavniki uspeha
V okviru projekta so partnerji optimizirali polimerno formulacijo s hidrofobnimi lastnostmi, ki jo je že predhodno razvil ChemiTek. Ključna dejavnika uspeha sta bila visoka strokovnost raziskovalcev obeh tehnoloških centrov na tem področju v kombinaciji s strokovnim znanjem podjetja.

Sodelovanje med podjetjem in tehnološkima centroma je omogočilo, da je ChemiTek pridobil nova znanja o:

  • uporabi hidrofobnih dodatkov,
  • pripravi nanodelcev s hidrofobnim vedenjem,
  • pripravi zaključnega premaza z dobrimi oprijemalnimi in korozijskimi lastnostmi itd.

Raziskovalci Instituta ”Jožef Stefan” so poleg novih izkušenj na področju rešitev, ki jih je moč uporabiti pod vodno gladino, uspešno izvedli še eno izmed mnogih sodelovanj z gospodarstvom in tako še enkrat dokazali, da je preko sodelovanja možno doseči izjemno veliko, tudi če gre za izziv v nekoliko drugačnih pogojih (pod morsko gladino), kot smo jih običajno vajeni.

Izvajanje testiranj v laboratoriju

Izvedba sodelovanja je potekala v okviru evropskega projekta KET4CleanProduction. Na uradni spletni strani si lahko ogledate tudi angleško različico besedila.

K vzpostavitvi in financiranju projekta je ključno prispeval Center za prenos tehnologij in inovacij na Institutu ”Jožef Stefan”.