IJS Oprema

ID: 9751

Ime: ATR-FTIR spektrometer

Tip: Spektrometrija

Lastnik: Institut "Jožef Stefan"

Odsek: F5

Leto nabave: 2009

Področje KET: Napredni materiali

Cena za uporabo (EUR/h): 44.15

Skrbnik opreme: Polona Umek

E pošta skrbnika: Polona.Umek@ijs.si

Način najema opreme: Storitev izvaja raziskovalec IJS

Nabavna vrednost (EUR): 118035

Opis/namembnost :

Spektrometer PerkinElmer “Spectrum 400 Series” omogoča snemanje v srednjem IR območju (MID: 4000-650 cm-1) in daljnem IR območju (FAR: 700-300 cm-1) v transmisiji (KBr tablete) ali atenuirani totalni refleksiji (ATR).
Dodatna oprema:
• diamantni nastavek za ATR (atenuirana totalna refleksija) z diamantnim kristalom omogoča snemanje spektrov med 80-200 °C
• nastavek za difuzno refleksijo (DRIFT) omogoča snemanje spektrov težavnih praškastih vzorcev s tehniko suspenzije v KBr ter trdnih vzorcev z abrazijsko tehniko.


Inventarna številka IJS: 49240

The sidebar you added has no widgets. Please add some from theWidgets Page