IJS Oprema

ID: 9692

Ime: Clover detektor

Tip: Detektorji

Lastnik: Institut "Jožef Stefan"

Odsek: F2

Leto nabave: 2005

Področje KET: Fotonika

Cena za uporabo (EUR/h): 40.76

Skrbnik opreme: Primož Pelicon

E pošta skrbnika: primoz.pelicon@ijs.si

Način najema opreme: Storitev izvaja raziskovalec IJS

Nabavna vrednost (EUR): 89284.57

Opis/namembnost : Detektor za žarke gama, sestavljen iz štirih koaksialnih germanijevih kristalov tipa N, rezkanih v končno obliko in sestavljenih v strukturo, ki spominja na štiriperesno deteljico

Inventarna številka IJS:

The sidebar you added has no widgets. Please add some from theWidgets Page