IJS Oprema

ID: 9833

Ime: Diferenčni dinamični kalorimeter (temperaturno območje: – 180ºC do + 700ºC)

Tip: Fizikalno-kemijske analize

Lastnik: Institut "Jožef Stefan"

Odsek: K5

Leto nabave: 2008

Področje KET: Napredni materiali
Mikro- in nano-elektronika

Cena za uporabo (EUR/h): 37.44

Skrbnik opreme: Barbara Malič

E pošta skrbnika: Barbara.Malic@ijs.si

Način najema opreme: Storitev izvaja raziskovalec IJS

Nabavna vrednost (EUR): 61000

Opis/namembnost : Diferenčni dinamični kalorimeter (DSC) je aparatura, s katero določamo entalpijske spremembe in temperature prehodov, ki so posledica različnih kemijskih ali fizikalnih procesov (kemijske reakcije, fazne premene,...) med segrevanjem in/ali ohlajanjem vzorcev po izbranem temperaturnem programu in v izbrani atmosferi. Metoda je primerna za analizo trdnih in tekočih vzorcev z masami od nekaj mg do nekaj 10 mg v temperaturnem območju od -180ºC do + 700ºC.

Inventarna številka IJS:

The sidebar you added has no widgets. Please add some from theWidgets Page