IJS Oprema

ID: 9642

Ime: FLURESCENČNI MIKROSKOP

Tip: Mikroskopija

Lastnik:

Odsek: B2

Leto nabave: 2010

Področje KET: Industrijska biotehnologija

Cena za uporabo (EUR/h):

Skrbnik opreme: Toni Petan

E pošta skrbnika: Toni.Petan@ijs.si

Način najema opreme: Storitev izvaja raziskovalec IJS

Nabavna vrednost (EUR):

Opis/namembnost :

Inventarna številka IJS:

The sidebar you added has no widgets. Please add some from theWidgets Page