IJS Oprema

ID: 9874

Ime: GC-C-IRMS (Gas Chromatograph – Combustion – Isope Ratio Mass Spectrometer)

Tip: Spektrometrija

Lastnik: Institut "Jožef Stefan"

Odsek: O2

Leto nabave: 2004

Področje KET: Napredni materiali

Cena za uporabo (EUR/h): 58.86

Skrbnik opreme: Milena Horvat

E pošta skrbnika: Milena.Horvat@ijs.si

Način najema opreme: Storitev izvaja raziskovalec IJS

Nabavna vrednost (EUR): 243141.67

Opis/namembnost : Analiza izotopske sestave vodika, ogljika in dušika v organskih spojinah po ločbi s plinskim kromatografom

Inventarna številka IJS:

The sidebar you added has no widgets. Please add some from theWidgets Page