IJS Oprema

ID: 9885

Ime: GE-DETEKTOR

Tip: Detektorji

Lastnik:

Odsek: O2

Leto nabave: 2000

Področje KET: Napredni materiali

Cena za uporabo (EUR/h):

Skrbnik opreme: Ljudmila Benedik

E pošta skrbnika: Ljudmila.Benedik@ijs.si

Način najema opreme: Storitev izvaja raziskovalec IJS

Nabavna vrednost (EUR):

Opis/namembnost :

Inventarna številka IJS:

The sidebar you added has no widgets. Please add some from theWidgets Page