IJS Oprema

ID: 9884

Ime: GERMANIJEV DETEKTOR

Tip: Detektorji

Lastnik:

Odsek: O2

Leto nabave: 1988

Področje KET: Napredni materiali

Cena za uporabo (EUR/h):

Skrbnik opreme: Borut Smodiš

E pošta skrbnika: Borut.Smodis@ijs.si

Način najema opreme: Storitev izvaja raziskovalec IJS

Nabavna vrednost (EUR):

Opis/namembnost :

Inventarna številka IJS:

The sidebar you added has no widgets. Please add some from theWidgets Page