IJS Oprema

ID: 9883

Ime: ICP-MS AGILENT 7900

Tip: Spektrometrija

Lastnik:

Odsek: O2

Leto nabave: 2015

Področje KET: Napredni materiali

Cena za uporabo (EUR/h):

Skrbnik opreme: Radmila Milačič

E pošta skrbnika: Radmila.Milacic@ijs.si

Način najema opreme: Storitev izvaja raziskovalec IJS

Nabavna vrednost (EUR):

Opis/namembnost :

Inventarna številka IJS:

The sidebar you added has no widgets. Please add some from theWidgets Page