IJS Oprema

ID: 9897

Ime: INST.ZA LASERSKO ABLACIJO

Tip: Laserji

Lastnik:

Odsek: O2

Leto nabave: 2015

Področje KET: Napredni materiali

Cena za uporabo (EUR/h):

Skrbnik opreme: Milena Horvat

E pošta skrbnika: Milena.Horvat@ijs.si

Način najema opreme: Storitev izvaja raziskovalec IJS

Nabavna vrednost (EUR):

Opis/namembnost : Instrument odlikuje visoka preciznost same analize in visoka ločljivost v prostoru in času in možnost serijskih analiz velikega števila majhnih, a natančno pozicioniranih vzorcev (red velikosti µg, prostorska ločljivost reda velikosti nekaj µm).

Inventarna številka IJS:

The sidebar you added has no widgets. Please add some from theWidgets Page