IJS Oprema

ID: 9693

Ime: Ionski izvor velike svetlosti

Tip: Detektorji

Lastnik: Institut "Jožef Stefan"

Odsek: F2

Leto nabave: 2012

Področje KET: Fotonika

Cena za uporabo (EUR/h): 88.6

Skrbnik opreme: Primož Pelicon

E pošta skrbnika: Primoz.Pelicon@ijs.si

Način najema opreme: Storitev izvaja raziskovalec IJS

Nabavna vrednost (EUR): 567120

Opis/namembnost : Oprema je namenjena tvorbi visokoenergijskega fokusiranega protonskega žarka za določanje elementnih porazdelitev v bioloških in geoloških vzorcih in za mikroobdelavo.

Inventarna številka IJS:

The sidebar you added has no widgets. Please add some from theWidgets Page