IJS Oprema

ID: 9632

Ime: IVIS SPECTUM IMAGING SYSTEM OM

Tip: Spektrometrija

Lastnik:

Odsek: B1

Leto nabave: 2013

Področje KET: Industrijska biotehnologija

Cena za uporabo (EUR/h):

Skrbnik opreme: Miha Butinar

E pošta skrbnika: Miha.Butinar@ijs.si

Način najema opreme: Storitev izvaja raziskovalec IJS

Nabavna vrednost (EUR):

Opis/namembnost : Predstavlja osnovno opremo za in vivo slikanje v območju do 850 nm valovne dolžine. Uporablja se za študije biodistribucije, ciljanja in sledenja fluorescenčno označenih proteinov, molekul in zdravilnih učinkovin v različnih živalskih modelih. Ima možnost detekcije bioluminiscence, omogoča 3D tomografsko slikanje z visoko ločljivostjo (do 1 celice), slikanje z več fluorescenčnimi barvili hkrati in kvantifikacijo fluorescenčnih in bioluminiscenčnih signalov.

Inventarna številka IJS:

The sidebar you added has no widgets. Please add some from theWidgets Page