IJS Oprema

ID: 9724

Ime: Jedrsko magnetno resonančni vrstični tunelski mikroskop – NMR STM

Tip: Mikroskopija

Lastnik: Center odličnosti nanoznanosti in nanotehnologije (CO NIN)

Odsek: F5

Leto nabave: 2013

Področje KET: Nanotehnologija
Napredni materiali

Cena za uporabo (EUR/h): 60

Skrbnik opreme: Erik Zupanič

E pošta skrbnika: Erik.Zupanic@ijs.si

Način najema opreme: Storitev izvaja raziskovalec IJS

Nabavna vrednost (EUR): 263192

Opis/namembnost : nadgradnja obstoječega ultra-visoko vakuumskega LT-STM sistema z NMR opremo z namenom razvoja nove tehnike za manipulacijo in zaznavanje posameznih spinov. Magnetno polje bo ustvarjeno s kombinacijo trajnih magnetov in superprevodnih tuljav, modulacija v tunelskem toku pa se bo zaznavala s pomočjo visokofrekvenčnih ojačevalcev in spektralnih analizatorjev. Glava mikroskopa bo ustrezno modificirana in del detekcijske elektronike bo vgrajen v sam ultra visoko vakuumski (UHV) sistem. Sistem bo nadgrajen z nizko-temperaturno efuzijsko celico za naparjevanje organskih molekul.

Inventarna številka IJS:

The sidebar you added has no widgets. Please add some from theWidgets Page