IJS Oprema

ID: 9655

Ime: Klimatska komora

Tip: Oprema za biološke in biokemijske raziskave

Lastnik: Institut "Jožef Stefan"

Odsek: E1

Leto nabave: 2005

Področje KET: Mikro- in nano-elektronika

Cena za uporabo (EUR/h): 44.57

Skrbnik opreme: Leon Žlajpah

E pošta skrbnika: Leon.Zlajpah@ijs.si

Način najema opreme: Storitev izvaja raziskovalec IJS

Nabavna vrednost (EUR): 121598.22

Opis/namembnost : Klimatska komora je namenjena testiranju v eksteremnih okoljih. Omogoča simuliranje pogojev od -30° do +50°C, različne stopnje vlažnosti zraka in koncenracijo kisika do višine 15000m. Dimenzije komore so 3m x 3m x 3m.

Inventarna številka IJS:

The sidebar you added has no widgets. Please add some from theWidgets Page