IJS Oprema

ID: 9643

Ime: KONFOKALNI MIKROSKOP 63,91%(Oprema za visokozmogljivostno vizualizacijo)

Tip: Mikroskopija

Lastnik:

Odsek: B3

Leto nabave: 2011

Področje KET: Industrijska biotehnologija

Cena za uporabo (EUR/h):

Skrbnik opreme: Janko Kos

E pošta skrbnika: Janko.Kos@ijs.si

Način najema opreme: Storitev izvaja raziskovalec IJS

Nabavna vrednost (EUR):

Opis/namembnost :

Inventarna številka IJS:

The sidebar you added has no widgets. Please add some from theWidgets Page