IJS Oprema

ID: 9868

Ime: LABORATORIJSKA PEC astro

Tip: Oprema za obdelovanje površin

Lastnik:

Odsek: K9

Leto nabave: 1987

Področje KET: Nanotehnologija
Napredni materiali

Cena za uporabo (EUR/h):

Skrbnik opreme: Silvo Zupančič

E pošta skrbnika: Silvo.Zupancic@ijs.si

Način najema opreme: Storitev izvaja raziskovalec IJS

Nabavna vrednost (EUR):

Opis/namembnost :

Inventarna številka IJS:

The sidebar you added has no widgets. Please add some from theWidgets Page