IJS Oprema

ID: 9770

Ime: Laserska pinceta

Tip: Laserji

Lastnik: Institut "Jožef Stefan"

Odsek: F5

Leto nabave: 2007

Področje KET: Fotonika

Cena za uporabo (EUR/h): 46.89

Skrbnik opreme: Igor Muševič

E pošta skrbnika: Igor.Musevic@ijs.si

Način najema opreme: Storitev izvaja raziskovalec IJS

Nabavna vrednost (EUR): 141378

Opis/namembnost : Sistem omogočija manipulacijo mikronskih in submikronskih delcev v mehki snovi, npr. koloidov trdnih delcev v tekočih kristalih

Inventarna številka IJS:

The sidebar you added has no widgets. Please add some from theWidgets Page