IJS Oprema

ID: 9860

Ime: Magnetometer

Tip: Fizikalno-kemijske analize

Lastnik: Center odličnosti nanoznanosti in nanotehnologije (CO NIN)

Odsek: K8

Leto nabave: 2011

Področje KET: Nanotehnologija
Napredni materiali

Cena za uporabo (EUR/h): 60

Skrbnik opreme: Darko Makovec

E pošta skrbnika: Darko.Makovec@ijs.si

Način najema opreme: Storitev izvaja raziskovalec IJS

Nabavna vrednost (EUR): 133140

Opis/namembnost : Magnetometer je namenjen osnovni karakterizaciji magnetnih materialov. Z njim merimo krivulje magnetizacije v odvisnosti od zunanjega magnetnega polja. Merjena veličina je magneti moment vzorca, ki ga običajno preračunamo v masno magnetizacijo, torej moment na enoto mase. Meritve lahko izvajamo le pri sobni temperaturi. Največje magnetno polje, ki ga lahko dosežemo je odvisno od velikosti reže med elektromagnetoma (glej tabelo). Z velikostjo reže je tudi omejena velikost vzorca, ki ga lahko vstavimo v magnetometer.

Inventarna številka IJS:

The sidebar you added has no widgets. Please add some from theWidgets Page