IJS Oprema

ID: 9809

Ime: Masni spektrometer

Tip: Spektrometrija

Lastnik: Institut "Jožef Stefan"

Odsek: K1

Leto nabave: 2012

Področje KET: Nanotehnologija
Napredni materiali

Cena za uporabo (EUR/h): 39.14

Skrbnik opreme: Gašper Tavčar

E pošta skrbnika: Gasper.Tavcar@ijs.si

Način najema opreme: Storitev izvaja raziskovalec IJS

Nabavna vrednost (EUR): 144840

Opis/namembnost : Oprema je montirana na vakuumski sistem in je namenjena karakterizaciji in identifikaciji plinskih komponent v plazmi in analizi plinskih komponent mešanic plinov.

Inventarna številka IJS:

The sidebar you added has no widgets. Please add some from theWidgets Page