IJS Oprema

ID: 9879

Ime: MASNI SPEKTROMETER ICP MS QQQ

Tip: Spektrometrija

Lastnik:

Odsek: O2

Leto nabave: 2015

Področje KET: Napredni materiali

Cena za uporabo (EUR/h):

Skrbnik opreme: Milena Horvat

E pošta skrbnika: Milena.Horvat@ijs.si

Način najema opreme: Storitev izvaja raziskovalec IJS

Nabavna vrednost (EUR):

Opis/namembnost : Namenjen je precizni kontroli procesov v reakcijsko/kolizijski celici in izvajanju tandemskih MS/MS operacij. Zagotavlja zanesljivo določitev sledov elementov, katerih razmerje med maso in nabojem je manjše od 80 AMU ne glede na kompleksnost sestave vzorcev. Ta instrument zato omogoča določanje elementov v sledovih, ki jih klasični ICP MS ne zmore.

Inventarna številka IJS:

The sidebar you added has no widgets. Please add some from theWidgets Page